Projekter

Miljøpunktets primære opgave ”at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i helhedsorienterede miljøprojekter, der indtænker det sociale, miljø, kultur og integration.” Miljøpunkt Indre By-Christianshavn ser med andre ord sin rolle som advokat for grønne byrum og grønne tiltag helt generelt. I forhold til offentligheden er Miljøpunktets overordnede rolle at informere, inspirere, koordinere, samarbejde, støtte lokale initiativer, bygge netværk, skabe maksimal synliggørelse af holdninger og bringe bydelens mange muligheder i spil igennem lokale miljøprojekter.


Back to Top ↑