Nyheder

Published on februar 2nd, 2017

0

Flere træer – men hvor?

Træer i byen er med til skabe grønne byrum og smukke gadeforløb og danner samtidig levested for fugle og insekter. Også når man taler om klimaforandringer spiller træerne i byen en vigtig rolle. De er med til at danne skygge og nedkøle den tæt bebyggede by og kan tilbageholde store mængder regnvand fra kloakkerne. Træerne har også en positiv indvirkning på os mennesker og er med til at skabe godt humør og livskvalitet samt forebygge og reducere tilfælde af stress.

Københavns Kommune har vedtaget en Træpolitik, som blandt andet har som målsætning at få plantet 100.000 nye træer i løbet af de næste ti år. Derfor har du nu muligheden for at komme med dine ønsker til, hvor du kunne tænke dig, at der bliver plantet træer i Indre By og på Christianshavn.

Dine forslag, indeholdende præcis beskrivelse af lokaliteten og gerne et billede, kan sendes til Miljøpunktet på mail: sabine.soerensen@a21.dk eller plot dine forslag ind på kortet her.

De indsamlede forslag drøftes i Indre By- og Christianshavns Lokaludvalg før et samlet forslag sendes til Københavns Kommune. Alle forslag vil blive undersøgt nærmere ift. både ledninger og rør i jorden og andre faktorer, der skal tages højde for. Det er desværre ikke alle steder, hvor det er muligt at plante træer.

Vi indsamler data til og med mandag d. 27. februar 2017.
Back to Top ↑