Nyheder

Published on maj 5th, 2017

0

Ikoniske træer

Kender du et ikonisk træ?

Træer i byen er med til skabe grønne byrum og smukke gadeforløb og danner samtidig levested for fugle og insekter. Også når man taler om klimaforandringer spiller træerne i byen en vigtig rolle. De er med til at danne skygge og nedkøle den tæt bebyggede by og kan tilbageholde store mængder regnvand fra kloakkerne. Træerne har også en positiv indvirkning på os mennesker. De er bærere af fortællinger om tid og sted. Træerne er med til at skabe godt humør og livskvalitet samt forebygge og reducere tilfælde af stress. Københavns Kommune har vedtaget en Træpolitik, som siger at eksisterende træer i København som hovedregel skal bevares og at særligt værdifulde træer i København skal udpeges og bevares. Derfor har du nu muligheden for at komme med dine forslag til, hvilke træer som er kandidater til at blive udnævnt til et af Københavns ”ikoniske træer”.

De indsamlede forslag præsenteres for Lokaludvalget i området som samler forslag og begrundelser og videresender et samlet forslag for området til Københavns Kommune, senest 1. juli 2017. Alle forslag vil blive undersøgt nærmere, men vi kan ikke garantere optagelse af alle forslag. Ud fra både borgernes, interesseorganisationers og forvaltningens forslag vil der blive udvalgt en liste med ikoniske træer som vil blive forelagt de politiske udvalg som står som ejer af træerne. Københavns Kommune har herefter mulighed for at beskytte ikoniske træer, på de kommunale arealer, ved at et ikonisk træ her ikke må fældes uden politisk godkendelse i det fagudvalg, der har ansvaret for træet.

Hvordan?

Kom med når Miljøpunktet holder to byvandringer, hvor vi fortæller historier om de særligt betydningsfulde træer. Hvis i ikke har mulighed for at deltage på turene, er det også muligt at indberette et ikonisk træ per mail ved at sende forslaget til kontakt@a21.dk inden d. 1. juni! For at vi kan behandle dit forslag skal det indeholde begrundelse/historie, billede og lokalitet!

Hvad er et ikonisk træ?

Ikoniske træer er træer, der har en særlig betydning eller karakteristisk og identitets-skabende værdi – for en gade, en plads, en baggård, en park, et naturområde eller en bydel. Et ikonisk træ kan både være et enkeltstående træ eller en trærække/allé eller lignende. Træets ikoniske værdi vurderes både i forhold til menneskers måder at tillægge træet en symbolsk eller personificerende betydning og i relation til træets størrelse, karakter, placering og dets naturkvalitet.

For at udpeges som IKONISK TRÆ skal forslaget opfylde mindst 4 af 7 kriterier herunder:
*Til kriterierne 2, 4 og 7 er det vigtigt at give fortællingen med som bemærkning

Tags: , , ,
Back to Top ↑