Nyheder

Published on oktober 17th, 2016

0

Spørgeskemaundersøgelse om nye ikoner til affaldssortering

Kommunernes Landsforening og Dansk Affaldsforening er i gang med at udvikle et fælles mærkningssystem til affaldssortering i Danmark. Mærkningssystemet skal gøre det lettere at sortere affald, så flere ressourcer genanvendes til gavn for miljøet og skal bruges på affaldscontainere og på genbrugsstationer.

Derfor ønsker de at høre borgernes input til hvordan sådan en mærkning kan udformes. Du kan hjælpe dem ved at svare på spørgeskemaet, som findes via nedenstående link:

https://da.surveymonkey.com/r/STSTN6G

 
Back to Top ↑