9 02, 2017

Oplever du støj?

2022-05-27T11:05:19+02:00februar 9th, 2017|Mindre støj, Nyheder|

Foto af Marianne Spang Bech, Miljøpunkt Indre By & Christianshavn. Klager over støj fra erhverv kan anmeldes til Københavns Kommune. Det er dog altid en god idé at prøve at tale med virksomheden først om mulige løsninger. Uanset tidspunkt kan du altid sende din klage til kommunen, som er myndighed ift. miljøkrav til erhverv [...]

6 02, 2017

Cykelparkering i de smalle gader i Indre By

2017-07-05T10:56:11+02:00februar 6th, 2017|Nyheder, Publikationer, Ren luft|

Miljøpunktet samarbejdede i perioden marts-maj 2016 med fire amerikanske universitets studerende fra Worcester Polytechnic Institute. De studerende arbejdede på et projekt med det formål, at undersøge hvordan cykelparkeringen i de smalle gader i Indre By kan optimeres. Læs mere her: Resume (dansk) Resume Afsluttende rapport (engelsk) Rapport - Bicycle Parking in the Narrow Streets of Copenhagen Præsentation [...]

2 02, 2017

Flere træer – men hvor?

2017-08-20T19:57:07+02:00februar 2nd, 2017|Grøn by, Nyheder|

Træer i byen er med til skabe grønne byrum og smukke gadeforløb og danner samtidig levested for fugle og insekter. Også når man taler om klimaforandringer spiller træerne i byen en vigtig rolle. De er med til at danne skygge og nedkøle den tæt bebyggede by og kan tilbageholde store mængder regnvand fra kloakkerne. Træerne [...]

Go to Top