7 07, 2021

Kom til trafikkonferencen 1. september

2021-07-25T15:18:41+02:00juli 7th, 2021|Nyheder|

Trafikkonference med konkrete indsatser for CO2-neutral by i 2025 Indre By Lokaludvalg inviterer til offentlig trafikkonference 1. september, som tager udgangspunkt i målet om, at København skal være CO2-neutral om fire år. På konferencen taler vi om, hvad målene betyder for borgerne og for erhvervslivet. Vi drøfter, hvad vi konkret gør for at indfri målene. [...]

7 07, 2021

Så er 2. ansøgningsrunde til biodiversitetspuljen åbnet

2022-06-21T23:53:26+02:00juli 7th, 2021|Nyheder|

Mere og bedre bynatur i København Drømmer du om en by med vilde blomster, plads til insekter og smådyr og mere natur i lokalområdet? En by, hvor der er buske og bede under træerne i gaden, fuglekasser som byens fugle kan yngle i eller kvasbunker og krat, hvor man kan være heldig at møde et [...]

7 07, 2021

Konference om biodiversitet i fremtidens København 21. september 2021

2022-06-21T23:53:26+02:00juli 7th, 2021|Nyheder|

Konference 21. september med borgernes input om bynatur og biodiversiteten København skal have en modig, praktisk og langsigtet biodiversitetsstrategi, og kommunen vil gerne bringe dine input og din viden i spil. Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening samarbejder om højere biodiversitet, større artsrigdom og mere natur i københavnernes hverdag. Dette skal udmøntes i en biodiversitetsstrategi med [...]

Go to Top