Miljøpunkt Indre By & Christianshavn søger en projektleder med erfaring inden for natur- og
miljøarbejde. Stillingen er en fast stilling på 25-30 timer med mulighed for yderligere timer
gennem projektansøgninger til fonde, puljer mm.

Vores indsatser i årsplan 2023 ligger inden for temaerne Mere Genbrug (bytte og ressourcer),
Grøn by (bynaturrum, biodiversitet og klimatiltag) og Sundhed (støj, luft og Grøn Mobilitet).
Vi har især brug for en projektleder for indsatser under Grøn by og Mere Genbrug.

Du vil som projektleder skulle arbejde med
• projekter, som skaber flere og bedre muligheder for, at borgere kan sortere affald til
genanvendelse og gerne direkte genbrug/bytte – tæt på, hvor de bor
• projekter som bidrager til flere grønne byrum og facader i samarbejde med borgere,
erhverv m.fl.
• at vejlede og dele faglig viden til både fagpersoner, borgere, studerende og skolebørn
• andre af Miljøpunktets opgaver, herunder synlighed, SoMe og presse

Vi håber, du som person, og med din faglighed og erfaring, brænder for at arbejde med lokale
natur- og miljøprojekter og indsatser. Det er en fordel hvis du som person er åben, udadvendt
og god til mennesker da vi udvikler, inddrager og samarbejder med borgere, skoler,
institutioner, erhverv, lokaludvalg, kommune, netværk m.fl. De er alle en forudsætning for, at
vi sammen får skabt mere bæredygtige bydele i Indre By og på Christianshavn.

Som medarbejder må du gerne
• have en relevant uddannelse og/eller faglig erfaring indenfor natur- og miljøområdet
• have erfaring med at arbejde projektorienteret og vægte faglig kvalitet
• have fokus på at skabe resultater gennem gode, involverende processer og aktiviteter
• kunne kommunikere enkelt og klart i både tale og skrift
• kunne formidle via SoMe, hjemmeside og presse

Du vil blive en del af et mindre center og derfor indgå i den almindelige drift af Miljøpunktet,
herunder yde faglig sparring og hjælp til lokaludvalg, borgerne og erhverv, samt bistå med
udlån af luft- og støjmålere, saftpresser, ladcykler til erhverv mm.

Send din ansøgning på mail senest onsdag den 22. marts til marianne.spang@a21.dk.
Vi holder samtaler fredag den 24. marts. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til centerleder Marianne Spang
Bech på 29110030.

Om Miljøpunktet – vi er en fond, støttet af Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg,
Københavns Kommune og andre fonde. Vi er tre faste medarbejdere, ca. to årsværk, hos
Miljøpunktet samt frivillige, studerende og praktikanter. Vi holder til i lokaler i Indre By, som
vi har indrettet med gode arbejdspladser og mødefaciliteter.