Byforgrønnelse med Bacsac

Bacsac 1I Miljøpunktet arbejder vi med at skabe grønne åndehuller rundt om i Københavns til tider lidt grå og triste gader. I løbet af efteråret opstiller Miljøpunkt Indre By-Christianshavn planteposer uBacsac 2dvalgte steder i København. Første stop var Nansensgadekvarteret, hvor der i sidste uge blev sået rapsfrø af Brassica napus og grønkål (Brassica oleracea var. sabellica) i planteposerne.  

 

Grønt tag på Christianshavn

I begyndelsen af august blev der, som led i Miljøpunktets arbejde for at byforgrønne lagt grønt tag på en garage beliggende Overgaden oven Vandet på Christianshavn. Målsætningen er at sprede Interessen for grønne tage lokalt og demonstrere at det både er let og en gevinst for miljøet og klimaet.

 

Demonstrationsprojekt med kompostbeholder

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har fået opsat en kompostbeholder bag vores kontor. Dette skulle gerne tjene som et demonstrationsprojekt, hvor interesserede kan komme og se, hvordan en kompostbeholder virker og forhåbentlig blive inspirerede til selv at anskaffe en kompostbeholder.

 

Tryl med dit affald ny publikation fra Miljøpunktet

Tryl Med Dit Affald-1Miljøpunktet er udkommet med et inspirationskatalog om genanvendelse. Tryl Med Dit Affald hedder publikationen, som kan downloades på a21.dk eller rekvireres fra Miljøpunktets kontor.

Miniloppemarkeder

På baggrund af den store popularitet Miljøpunkt Indre By-Christianshavns loppemarkeder har haft, har vi besluttet, at vi vil lave nogle miniloppemarkeder i løbet af efteråret, hvor vi, i frokostpausen, sætter en lille bod op foran kontoret.

 

Blomsterløg langs søerne og Kulturnat

I dagen op til Kulturnatten (uge 41) skal børn og unge i indre by og på Christianshavn engageres i at plante blomsterløg langs søerne. Dette sker i et samarbejde mellem Miljøpunktet, Københavns kommune og SFO/klub og fritidshjem. Miljøpunktet har desuden planer om at holder åbent hus i forbindelse med Kulturnatten, hvor der deles blomsterløg ud til borgerne og rådgives om beplantning.

 

Høringssvar vedrørende klimatilpasning i Indre By

I forbindelse med Københavns Kommunes skybrudsplan, hvor planlægningen til at gøre København og Frederiksberg mere robust over for skybrud har været sendt til høring, har Miljøpunkt Indre By-Christianshavn indsendt et svar. Svaret kan læses på www.blivhoert.kk.dk.