Miljøpunkt Indre By & Christianshavn

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn er en selvejende fond med egen bestyrelse, en centerleder og et antal projektledere samt studerende og praktikanter, afhængig af projekter og muligheder for finansiering. Miljøpunktet støtter og udvikler det lokale miljøarbejde, sammen med lokale borgere, frivillige, institutioner, erhverv, Københavns Kommune, Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, universiteter, andre lokal organisationer og beboerforeninger. Vi arbejder med tværgående projekter og samarbejder og sikrer dialog og udvikling inden for miljø, kultur og bæredygtighed, både lokalt og på tværs af Miljøpunkter og bydele i København.

Ud over at være et center, som rådgiver lokalt om bynatur, miljø, klima og bæredygtighed til borgere, boligforeninger, institutioner og erhverv, arbejder vi projektorienteret, med projektleder og projektmedarbejdere – fra projektidé til afrapportering. Vi har stort fokus på lokale, faglige netværk, som skal sikre lokal involvering og indflydelse i projekterne. Gennem facilitering af og dialog med netværk skaber vi grundlag for at udvikle og formidle miljøarbejdet i bydelene. Vi vil skabe bedre miljø og mere bæredygtighed i byen – sammen med andre.

Vil du vide mere om os på Miljøpunktet?

Centerleder
Marianne Spang Bech

marianne.spang@a21.dk
9360 8262

Projektleder
Tanja Ærtebjerg

tanja.aerte@a21.dk
2174 6621

Bogholderi
Winnie Larsen

winnie.larsen@a21.dk

Frivillig
Peder Clement

ag21.peder@gmail.com

Bestyrelse

Marietta Bonnet – Formand
Udpeget af bestyrelsen (www.krebsegaarden.dk)

Hans-Henrik T. Ohlsen
Udpeget af Borgerrepræsentationen

Kirsten Virring Andersen
Christianshavns Lokaludvalg

Kjeld A. Larsen
Rådet for Bæredygtig Trafik (www.baeredygtigtrafik.dk)

Michael Thorup
Udpeget af Indre By Lokaludvalg
michaelthorup.iblu@gmail.com

Thorleif E. Jeppesen
GreenMap/EcoMap
thorleif@greenmap.dk