Indsatsområder

Vores nuværende projekter omhandler indsatser inden for områderne luft, støj, grøn by, klimatilpasning, bæredygtighed, affaldssortering, affaldsudnyttelse, samt kommunikation, synlighed og netværk.

Under vores Vision og Årsplaner kan der læses mange flere detaljer om mål, aktiviteter og tidsplan.

Tryk på kasserne nedenfor for at læse om de tilhørende projekter og de seneste nyheder.

MERE GENBRUG

Foto af: ARC

GRØN BY

Foto af: Sabine Buurgaard Sørensen

MINDRE STØJ

Foto af: Søren Rud

REN LUFT

Foto af: Ursula Bach, TMF Københavns Kommune