Indsatsområder

Vores nuværende projekter omhandler indsatser inden for områderne luft, støj, grøn by, klimatilpasning, bæredygtighed, affaldssortering, affaldsudnyttelse, samt kommunikation, synlighed og netværk.

I vores Årsplan 2021 for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn kan der læses mange flere detaljer om mål, aktiviteter og tidsplan.

Tryk på kasserne nedenfor for at læse om de tilhørende projekter og de seneste nyheder.

MERE GENBRUG

Foto af: ARC

GRØN BY

Foto af: Sabine Buurgaard Sørensen

MINDRE STØJ

Foto af: Søren Rud

REN LUFT

Foto af: Ursula Bach, TMF Københavns Kommune