Ren luft2020-11-10T21:01:18+01:00

Renere luft i byen

København har masser af liv – her bor mennesker, drives erhverv og kommer mange besøgende. Ud over biler, lastbiler, skibe, brændeovne og kræftvarmeværker kommer der forurening fra vejarbejder, byggepladser og lignende. Kemiske stoffer og partikler i luften skader både mennesker og miljø og er en udfordring for københavnernes sundhed og livskvalitet. Hos Miljøpunktet arbejder vi for en renere luft til borgerne. Dette gør vi ved at fremme brugen af cykler i Indre By og på Christianshavn.

Boligforeninger og erhvervsdrivende kan låne en ladcykel og afprøve den i dagligdagen som erstatning for en bil. For at der ikke opstår kaos med flere cykler i Københavns gader kræver det, at der tænkes i nye baner som fx deleordninger og når det gælder cykelparkering . At komme med forslag til løsninger på disse problematikker er en af Miljøpunktets arbejdsindsatser. Vi sætter også fokus på muligheden for renere luft i vores hjem ved brug af luftrensende stueplanter – ren luft uden at bruge energi.

Foto: Ursula Bach, TMF, Københavns Kommune.

hello