Sundere by og ren luft

København har masser af liv – her bor mennesker, drives erhverv, og her kommer mange besøgende. Udover biler, lastbiler, skibe, brændeovne og kraftvarmeværker sker der forurening fra vejarbejde, byggepladser og lignende. Kemiske stoffer og partikler i luften skader både os mennesker og miljø og er en udfordring for københavnernes sundhed og livskvalitet.

Et af Miljøpunktets indsatsområder er at finde veje til, at vi alle kan få sundere bydele og renere luft, hvor vi bor – sammen med byens beboere og erhverv – og tage initiativ til at gøre noget ved det. Det gør vi ved at fremme brugen af cykler, ladcykler til private, erhverv og andre bæredygtige transportformer og se på andre muligheder for mere grøn mobilitet, herunder trafikøer.

København skal som by være CO2-neutral i 2025 og målet er, at transport i bil ikke skal overstige 25 %, mens cykler, gående og offentlig transport hver står for 25 %. Flere deleordninger for cykler, ladcykler, elbiler (og ladestandere til opladning af op til 4 elbiler) vil have betydning for, at vi stadig har plads på veje og cykelstier og vil frigive p-pladser til fællesskaber for lokale beboere og erhvervsdrivende. For at undgå kaos med de flere cykler i Københavns gader skal vi tænke i nye baner når det gælder cykelmobilitet og parkering.

.

Foto: Ursula Bach, TMF, Københavns Kommune.