Hvad er en trafikø?

En trafikø er et kvarter der lukkes af for gennemkørende trafik med afspærringer
og ensretninger, og er således en indsats for at få færre biler der, hvor folk bor,
hvilket frigiver plads til cyklister, gående og kollektiv trafik, grønne åndehuller, biodiversitet og lokalt byliv.

Trafikøer fremmer et sundere, grønnere og mere bæredygtigt København – uden et forbud mod privatbilismen.
Trafikøer er et væsentligt skridt mod kommunens målsætning om at blive
verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 og regeringens 70 % CO2- reduktionsmål for Danmark i 2030.

Miljøpunktet har som indsats i vores årsplan, at arbejde med indsatser, som kan fremme grøn mobilitet. Det arbejder vores kollegaer i de andre miljøpunkter og grønne organisationer også med.

Et af værktøjerne for at fremme den grønne mobilitet i byen er trafikøer – men hvad er det nu, det er?

For alle jer som har interesse i Trafikøer så har vi sammen med vores netværk lavet en hjemmeside, med information og en masse materiale om trafikøer. Vi har også lavet en lille, kort teaser til formidling af hjemmesiden.

Matr. trafikø-konferencen er at finde her samt en ny måde at se, hvordan den sorte gade vil se ud, hvis den bliver grøn.