Støjnetværket

Netværket består af beboererepræsentanter fra de indre bydele af København, som har det til fælles, at de oplever et stigende aktivitets- og støjniveau i de områder hvor de bor, specielt i aften- og nattetimerne. Netværket har som mål at søge at bygge bro mellem “Liv i Byen” og “Et sted at leve”. De mange arrangementer med musik, både autoriserede og uautoriserede, de mange beværtninger, barer og restauranter skaber liv, men det er ikke altid, at det går stille for sig. Netværket arbejder med at skabe fokus på støj og søger at finde løsninger til gavn for de, der bor og arbejder i byen.

Miljøpunkt Indre By – Christianshavn igangsatte i begyndelsen af 2016 netværk for støj, sammen med en række repræsentanter fra beboerforeninger og områder af Indre By og Bryggen. Her blev drøftet muligheder for at gøre noget ved de stigende gener fra støjende aktiviteter i byen. Senere er netværket blevet udvidet med repræsentanter fra flere beboerforeninger og flere af Københavns bydele.

Der holdes løbende møder i støjnetværket, hvor der udveksles erfaringer og snakkes om muligheder for at begrænse støjgener, specielt fra musikarrangementer og støjende aktiviteter i nattelivet i København. Det er konstruktive møder, som lægger op til dialog om støj og fokus på nye initiativer og løsninger, som både sikrer en by med liv og en by vi kan leve i.

Ja! Netværket er åbent for alle, der deler disse mål.

For yderligere spørgsmål må du gerne kontakte Miljøpunkt Indre By – Christianshavn på tlf: 33 93 21 21.

Oplever du støj ?

Københavnerne udsættes for for mange typer af støj. I flere dele af byen er nattelivet mange steder gået over gevind og gør livet svært for flere af byens beboere. Der er hele områder, hvor der simpelthen er mere larm om natten end om dagen – selv om København ikke er en sovende by om dagen.

Inden du klager kan det være en god idé at prøve at tale med dem som støjer og søge at finde en løsning, der stopper genen. Er det ikke muligt kan du – uanset tidspunkt sende din klage til Københavns Kommune, som er myndighed ift. miljøkrav til erhverv og erhvervslignende aktiviteter.

Er du generet af støj fra caféer, restauranter eller spillesteder i nattetimerne, kan du også ringe til Københavns Kommunes vagttelefon tlf. 33 66 25 85 mellem kl. 21 og 03 på fredage og lørdage.

Bemærk Københavns Kommune behandler ikke klager om gadestøj, det vil sige støj fra f.eks. snakken eller råben på gaden eller fra udendørs arrangementer, der ikke er godkendt af kommunen. Her henviser kommunen til politiet på tlf. 33 14 14 48.