Miljøpunktets arbejde for FN´s 17 Verdensmål

Miljøpunktet arbejder udfra en årsplan gældende for en 2årig periode. Med fokus på FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling er der i planen indarbejdet et langsigtet perspektiv, som understøtter Københavns Kommunes handlingsplaner for FN´s Verdensmål og for en hovedstad for bæredygtig udvikling på lokalt niveau.

Årsplanen indeholder indsatser indenfor 9 af de 17 verdensmål. For hvert af de 5 indsatsområder vil der indledningsvis blive nævnt, hvilke mål og delmål indsatserne bidrager til.

9 verdensmål