Høringssvar og faglige input 

Miljøpunktet udarbeder løbende høringssvar og faglige input til Københavns Kommunes politikker og strategier samt til forskellige styrelser.

Her kan du læse de seneste:

Høringssvar til byrums- og trafikplan Middelalderbyen 20-09-2022 – tilrettet efter møde i IBLU

Høringssvar til biodiversitetsstrategi 24.08.2022

Høringssvar Cirkulær København 2022 fra Miljøpunkt Indre by og Christianshavn

Høringssvar_Etablering af Lynetteholm (januar 2021)

Høringssvar til VVM for jordtransport ifm Lynetteholm (januar 2021)

Faglige input til sag om udendørs biograf i Indre By (august 2020)

2 faglige input til Københavns Kommunes overførselssag (marts 2020):

Forsøgspulje til midlertidige initiativer til fremme af grøn mobilitet og begrønning i København

Afmærkning af gule og grønne cykelruter til Tour de France 2021

Input til fremtidens Planlov (januar 2020)

Høringssvar til Kommuneplan 19_2 runde

Høringssvar Kommuneplan 2019 (oktober 2019)

Høringssvar Kultur-og Fritidspolitik 2019-2023 (september 2019)

Høringssvar til Plan for Københavns Kommunes Biblioteker 2019-2023 (august 2019)

Input til høringssvar om Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 (april 2019) Sendt til Indre By Lokaludvalg