Publikationer

 

Miljøpunktet producerer løbende enkelte publikationer, som giver inspiration til, hvordan vi går mod et mere bæredygtigt København.

26 11, 2019

Guide til cykelregler, god cykelkarma og børn i trafikken

2022-06-21T23:52:50+02:00november 26th, 2019|Nyheder, Publikationer, Ren luft|

Dagligt færdes rigtig mange københavnere på cykelstierne rundt om i byen. Det er derfor vigtigt at passe på dig selv og dine medcyklister og samtidig holde den gode tone. Cyklistforbundet giver et bud på 10 gode råd til at vise hensyn på cykelstien: Vær opmærksom i trafikken - lad mobiltelefonen blive i lommen. Lad være med at stresse, så du har overskud til at være venlig i trafikken. Kig dig over skulderen før du trækker ud og overhaler andre cyklister. Hold til højre på cykelstien, så andre kan overhale dig. Vis dine intentioner: Ræk f.eks. hånden ud, når du vil [...]

28 10, 2019

Guide til Grønne Cykelruter

2022-06-21T23:54:47+02:00oktober 28th, 2019|Nyheder, Publikationer, Ren luft|

24 Grønne Cykelruter De færreste kan være i tvivl om, at København er en cykelby og hos Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, vil vi gerne være med til at brede kendskabet til de grønne cykelstier. Vi vil i denne guide sætte fokus på De Grønne Cykelruter, der består af et sammenhængende net af cykelstier, som fører cyklister gennem rekreative områder. Ruterne løber blandt andet gennem parker og langs havnefronter og går uden om de trafikerede veje, som nemt og trygt kan krydses undervejs, f.eks. via stibroer eller særlig signalregulering. Københavns Kommune har ialt planlagt 24 grønne cykelruter på tilsammen ca. [...]

17 10, 2017

Luftforurening i Prinsessegade

2017-12-06T10:51:15+01:00oktober 17th, 2017|Nyheder, Publikationer, Ren luft|

Studerende fra Worcester Polytechnic Institute, USA,  har i foråret 2017 udført et projekt for Miljøpunktet, der er beskrevet i rapporten ”Air Pollution on Prinsessegade: A Global Problem on an Ultrafine Level”. Her har de blandt andet afdækket udfordringer omkring trafikken i Prinsessegade, herunder luftforurening og den kommende boligudbygning på Holmen og Refshaleøen. Der er indsamlet data gennem observationer af trafiksammensætningen og trafikafviklingen på Prinsessegade over dagen, interviews og dataindsamling fra tidligere undersøgelser af blandt andet forureningen fra trafikken. Læs hele projektet, ved at trykke på billedet nedenfor. Læs den samlede rapport på engelsk her: Air Pollution on Prinsessegade: A [...]

17 10, 2017

Støj, affald og adfærd i nattelivet

2017-12-06T10:51:06+01:00oktober 17th, 2017|Mere genbrug, Mindre støj, Nyheder, Publikationer|

I løbet af sensommeren 2017 havde Miljøpunktet besøg af fire studerende fra Worcester Polytechnical Institute (WPI), der udførte et projekt i felten som en del af deres studie. Formålet med projektet var, at hjælpe Indre By med at forbedre kvaliteten af nattelivet ved at formindske støj og affald i området. Gennem analyser af data, observationer, spørgeskemaer og kvalitative interviews kunne gruppen se nogle tydelige tegn på problemer i nattelivet, og de kom på en række konstruktive løsninger til at mindske effekten. Her kan du se hele deres projekt samt forslag til forbedringer. Tryk på billedet nedenfor.   [...]

6 02, 2017

Cykelparkering i de smalle gader i Indre By

2017-07-05T10:56:11+02:00februar 6th, 2017|Nyheder, Publikationer, Ren luft|

Miljøpunktet samarbejdede i perioden marts-maj 2016 med fire amerikanske universitets studerende fra Worcester Polytechnic Institute. De studerende arbejdede på et projekt med det formål, at undersøge hvordan cykelparkeringen i de smalle gader i Indre By kan optimeres. Læs mere her: Resume (dansk) Resume Afsluttende rapport (engelsk) Rapport - Bicycle Parking in the Narrow Streets of Copenhagen Præsentation (engelsk) Præsentation WPI projekt

22 12, 2016

Klimatilpasning med potentiale

2017-09-27T11:47:36+02:00december 22nd, 2016|Grøn by, Publikationer|

Miljøpunktet har udarbejdet et katalog, der beskriver hvordan vi kan imødekomme fremtidens klimaudfordringer og samtidig gøre vores bydel grønnere og øge livskvaliteten. Kataloget findes via dette link: Klimatilpasning med potentiale Vi arbejder videre med at formidle viden om klimatilpasning og håber på støtte til konkrete forsøgsprojekter i Indre By (med begrænset plads, gamle bygninger mv.) En fornylig udarbejdet specialeafhandling om Co-Design og Klimatilpasningsprocesser - med borgerinvolvering (Engelsk), skrevet af Jaime Palomino fra Aalborg Universitet, fokuserer på det input og sparing fra Miljøpunktet og en et væld af interessenter, som arbejder med klimatilpasning i København, herunder KK. Omfanget af og udfordringer ift. at få igangsat flere klimatilpasningsprojekter i [...]

24 11, 2016

Målinger af ultrafine-partikler i Indre By og på Christianshavn

2019-02-01T14:50:04+01:00november 24th, 2016|Nyheder, Publikationer, Ren luft|

Miljøpunktet har før, under og efter delvis bilfrie dage på Christianshavn og i Indre By lavet luftmålinger af forureningen fra ultrafine-partikler. Denne forurening stammer fra både trafik, skibe, brændeovne og kræftværker, men luftmålinger i de bilfrie områder viser gennemgående markant lavere måleresultater. Dette indikerer, at trafikken i København er den største enkeltkilde til luftforurening med ultrafine partikler. Resultaterne har vi samlet i en rapport fra 2018, som kan hentes her Rapport - målinger  af ultrafine partikler. Vi har de forskellige dage foretaget flere målinger end der er medtaget i rapporten, da denne har fokus på dage med trafik kontra bilfri [...]

4 07, 2016

Støjniveauet i Indre By

2017-07-10T11:52:00+02:00juli 4th, 2016|Nyheder, Publikationer|

Miljøpunktet har, i samarbejde med fire studerende fra DTU, undersøgt støjniveauet i hhv. Studiestræde og Larsbjørnsstræde. Undersøgelsen er basseret på målinger fra to lejligheder over en periode på fire dage fra kl. 19 om aftenen til kl. 5 om morgenen. Formålet med projektet var at undersøge hvordan det er at bo i en lejlighed i Indre By, hvor der er gang i nattelivet. Mange beboere føler sig generet af støjen fra gaden. Via nedenstående links er det muligt at læse mere om de studerendes resultater samt en omtale fra CityAvisen uge 26. Støjprojekt_DTU studerende Støjmålinger_cityavisen uge26   Et projekt lavet i [...]

9 02, 2016

Rapport om optimering af trafikforholdene og luftkvaliteten i Indre by

2022-06-21T21:01:20+02:00februar 9th, 2016|Arkiv, Publikationer, Ren luft|

Miljøpunktet havde i 2015 besøg af fire amerikanske studerende fra Worcester Polytechnic Institute. De amerikanske WPI-studerende arbejdede med projektet om optimering af trafikforholdene og luftkvaliteten i Indre by, hvor der blev udarbejdet en rapport herom, som kan læses via nedenstående links: Rapport Præsentation.pptx

Go to Top