30 03, 2022

Konference om trafikøer (materiale fra konference i 2020)

2022-05-27T10:49:19+02:00marts 30th, 2022|Mindre støj, Nyheder|

Forum for klima, trængsel og sundhed i København afholdt den 14. september 2020 konferencen “Trafikøer skaber levesteder” København har for nylig fået en ny kommuneplan for de næste fire år. Trafikmålet er at biltrafikken udgør max 25 %. Og trafikøer angives som en metode til at gøre dette i brokvartererne. Trafikøer bør være det overordnede princip i en københavnsk trafikplan, fordi erfaringer viser at trafikøer fremmer grøn mobilitet og reducerer trængsel og luftforurening. Vi mener, at trafikøer er den bedste metode til at opfylde kommuneplanens trafikmål. Samlet materiale fra konference om trafikøer i København 2020 (Samlede oplæg og præsentationer om [...]

25 05, 2021

Bilfri forsøg i indre by

2022-06-21T23:53:17+02:00maj 25th, 2021|Arkiv, Grøn by, Mindre støj, Nyheder|

Københavns kommune skaber plads til nye ideer med bilfrie forsøgsordninger i middelalderbyen.  I en fremtid med mindre trafik i indre by kommer byrummet til at skulle bruges på nye måder. Københanvs Kommune har udpeget fem forskellige steder i middelalderbyen, som igennem sommeren 2021 skal være forsøgspunkter, for hvordan en bilfri by kan bruges. De fem steder, hvor byrumsforsøgene skal foregå er: Vestergade Skindergade Dyrkøb Klosterstræde-Hyskenstræde-Naboløs Lille Kongensgade-Store Kirkestræde. Baggrunden for denne beslutning er blandt andet kommet fra dialog med offentligheden, hvor Borgerrepræsentationen inviterede københavnerene til at komme med forslag til hvordan de ser at politikerne arbejder for København i fremtiden. Ud af [...]

30 12, 2020

Byen har brug for ro og stilleområder – væk fra byens støj og larm?

2020-12-30T15:24:33+01:00december 30th, 2020|Mindre støj, Nyheder, Ren luft|

Byen har brug for ro og stilleområder – væk fra byens støj og larm? Med en kommende vaccine mod Covid-19 kan vi se frem til, at byen igen vågner op. Der har ellers været mere stille under corona, men kan vi holde fast i steder, hvor vi kan finde ro og stilhed – det er der nemlig brug for i en storby.   Summen af trafik, dunkende bas fra partybusser og højrøstede folk i gaderne (når vi igen får lov at forsamles), larm fra nabolejligheden, hamrende og bankende vejarbejde og byggeri og de mange pling fra beskeder og mails, der [...]

18 11, 2019

Stop Støj App

2019-11-18T16:32:36+01:00november 18th, 2019|Mindre støj|

  Støj kan være mange ting og kilderne til støj er lige ledes forskellige. Der kan være tale om støj fra byggeri, trafik, natteliv osv. Hvis du oplever støjgener i København, kan du her få hjælp til at registrere støjkilden og en guide til hvilken myndighed du kan rette henvendelse til for at klage. Dette finder du via vores Stop Støj App, som du kan hente her!

12 04, 2018

New Noise Complaint App

2022-06-21T23:52:48+02:00april 12th, 2018|Mindre støj, Nyheder|

We would like to invite you to be among the first people to test out our new noise complaint app, which has been developed by a team of Worcester Polytechnic Institute students working with Miljøpunkt Indre By & Christianshavn! They hope the app will help direct people to the right authorities when submitting noise complaints and make the noise complaint submission process significantly easier. The app is located in the window below. Please try it out! If you'd like to give them some feedback, they have a short survey located here: https://goo.gl/forms/5AJw8NQ7wZwNza5D3.

17 10, 2017

Støj, affald og adfærd i nattelivet

2017-12-06T10:51:06+01:00oktober 17th, 2017|Mere genbrug, Mindre støj, Nyheder, Publikationer|

I løbet af sensommeren 2017 havde Miljøpunktet besøg af fire studerende fra Worcester Polytechnical Institute (WPI), der udførte et projekt i felten som en del af deres studie. Formålet med projektet var, at hjælpe Indre By med at forbedre kvaliteten af nattelivet ved at formindske støj og affald i området. Gennem analyser af data, observationer, spørgeskemaer og kvalitative interviews kunne gruppen se nogle tydelige tegn på problemer i nattelivet, og de kom på en række konstruktive løsninger til at mindske effekten. Her kan du se hele deres projekt samt forslag til forbedringer. Tryk på billedet nedenfor.   [...]

9 02, 2017

Oplever du støj?

2022-05-27T11:05:19+02:00februar 9th, 2017|Mindre støj, Nyheder|

Foto af Marianne Spang Bech, Miljøpunkt Indre By & Christianshavn. Klager over støj fra erhverv kan anmeldes til Københavns Kommune. Det er dog altid en god idé at prøve at tale med virksomheden først om mulige løsninger. Uanset tidspunkt kan du altid sende din klage til kommunen, som er myndighed ift. miljøkrav til erhverv og erhvervslignende aktiviteter. Send klage Støj i weekenden fra restaurationer - Er du generet af støj fra caféer, restauranter eller spillesteder, kan du også ringe til Københavns Kommunes vagttelefon tlf. 33 66 25 85 mellem kl. 21 og 03 på fredage og lørdage: Bemærk [...]

1 09, 2016

Evaluering af ladcykeludlån 2015

2017-04-25T21:53:57+02:00september 1st, 2016|Evaluering og afrapportering, Grøn by, Mindre støj, Ren luft|

Miljøpunktet har udarbejdet en evaluering af udlån af ladcykler i perioden januar-december 2015. Læs mere i linket herunder: Evaluering af ladcykelordning 2015 - Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

14 06, 2016

Undersøgelse af støjkilder

2017-04-25T21:55:27+02:00juni 14th, 2016|Mindre støj, Nyheder|

Undersøgelsen er afsluttet. se resultatet her: https://a21.dk/stoejniveauet-i-indre-by/   Miljøpunktet har i samarbejde med DTU indledt en undersøgelse af de mange kilder til støj i byen og udsender i disse dage et spørgeskema til blandt andet støjnetværket. Skemaet kan findes her: https://docs.google.com/forms/d/1tlMNzI4F-HK7TrvfHHoT8Kg9hAaARlSQi27tC6jQfLY/viewform?c=0&w=1     Så er du borger i Indre By eller på Christianshavn og er generet af støj, må du meget gerne svare på spørgeskemaet. Lokaludvagenes medlemmer må gerne dele budskabet til interesserede i Jeres lokalområder.  

Go to Top