Foto af Marianne Spang Bech, Miljøpunkt Indre By & Christianshavn.

Klager over støj fra erhverv kan anmeldes til Københavns Kommune. Det er dog altid en god idé at prøve at tale med virksomheden først om mulige løsninger.

Uanset tidspunkt kan du altid sende din klage til kommunen, som er myndighed ift. miljøkrav til erhverv og erhvervslignende aktiviteter.

Støj i weekenden fra restaurationer – Er du generet af støj fra caféer, restauranter eller spillesteder, kan du også ringe til Københavns Kommunes vagttelefon tlf. 33 66 25 85 mellem kl. 21 og 03 på fredage og lørdage:

Bemærk Københavns Kommune behandler ikke klager om gadestøj, det vil sige støj fra f.eks. snakken eller råben på gaden eller fra udendørs arrangementer, der ikke er godkendt af kommunen. Her henviser kommunen til Politiet på tlf. 33 14 14 48.

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har sammen med en række beboerforeninger i Indre By startet et netværk, hvor vi drøfter muligheder for at gøre noget ved støjen i byen. Støjnetværket har siden begyndelsen af 2016 udvidet netværket med andre beboerforeninger og repræsentanter for andre bydele.

Lige nu er det støjen fra natteliget, som fylder mest. Andre steder i København er det trafikstøj, støj fra varelevering, byggeri eller vejarbejde. Beboerforeningerne i netværket har oplevet, at de står stærkere som forening end som enkeltpersoner. Det er derfor en god idé at høre i din ejendom, i dit område, om der kan være interesse for at lave beboerforening, hvor I kan hjælpes ad med at blive hørt og sammen finde løsninger til at begrænse jeres støjgener.