Sustainable City

Tekst og musik: Martin Keller.

Musikproducer: Carsten Lind.

Idé: Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen – Afdeling For Bæredygtig Udvikling og Miljøpunkt Indre By & Christianshavn.

Medvirkende: Børn fra Randersgades Skole og Skolen på Islands Brygge.

Insektdansere: Maja Lindberg og Ester Lindberg.

Band: Martin Keller, Carsten Lind, Dines Gretoft og Marius Keller.

Optagelse: Christian Holby og Marie Victoria Nedergaard.

Klip: Jann Kuusisaari.

Tak til: FN-Forbundet, Verdens Bedste Nyheder, Dansk Industri, WWF, København Zoo, Kastellet, Maritime Nyttehaver og Green Map

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen – Afdeling For Bæredygtig Udvikling og Miljøpunkt Indre By & Christianshavn

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn arbejder for at fremme lokalt miljø og bæredygtighed gennem projekter, som også understøtter 9 ud af de 17 verdensmål. To af målene – verdensmål 11 og 17 – handler om, at “gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige” samt at “styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene”.

Men før vi kan nå så langt skal vi brede kendskabet til verdensmålene ud. Det tror vi på, at sang og video kan bidrage til. Vi håber, at I vil være med til at sprede videoen og verdensmålene – i København, norden og verdenen rundt. (Link til videoen på Facebook).

Sangen ’Sustainable City’ er skrevet til Verdensmålsskolen i ABU (Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune), hvor skoleelever og institutionsbørn bliver undervist i Danmarks natur, fremtidens teknologi, Danmarks demokrati, affaldsfraktionering, Verdensmålene m.v. Til alle undervisningsforløb synges ’Sustainable City’ som en fællessang med eleverne.

Den første udgave af musikvideoen fokuserer på de ni udvalgte verdensmål som Miljøpunkt arbejder med. Bandets optræden er filmet i Miljøpunktets mødelokale, og tilføjet klips fra verdensmålsundervisning i skoler og for grupper i København, samt en international hilsen fra byhaver i New York. Under de ni udvalgte verdensmål vises temaer fra samarbejdspartnerne.

#3 Sundhed og trivsel: Gangmotion i bynaturen på Amager Fælled med Hjerteforeningen. Hjerteforeningen kæmper for det hjerte, der slår i os alle, www.hjerteforeningen.dk

#4 Kvalitetsuddannelse.

#9 Industri, innovation og infrastruktur.

#11 Bæredygtige byer og lokalsamfund: Københavns Kommunes Verdensmålsskole holder til på Kastellet. Den har til formål at vise, hvordan både børn, unge og voksne er en del af byen og naturens udvikling, www.kastellet.dk

#12 Ansvarligt forbrug og produktion: Regnvandsopsamling, kompost, insekthotel, grønt tag midt i København. Vindmølle laver strøm til miljø- og naturværksted Træstubben, www.facebook.com/traestub

#13 Klimaindsats: Mange dyrearter er påvirkede eller truede af klimaforandringerne. Københavns Zoo underviser i FN´s Verdensmål. WWF ønsker at bidrage til en verden, hvor “mennesker lever i harmoni med naturen”, www.zoo.dk, www.wwf.dk

#14 Livet i havet: Havhøst ønsker at sprede glæde og formidle viden om det spiselige hav og frembringe bæredygtige råvarer fra det store blå, www.havhøst.dk

#15 Livet på land: Københavns Kogræsserlaug producerer lækkert kød samtidig med at de laver naturpleje på Amager Fælled, www.kkgl.dk

#17 Partnerskaber for handling: NaTur i Byen samler alle, som arbejder med bynatur, deler deres viden og får børn som voksne ud i naturen, www.naturibyen.com

Som selvejende fond (NGO) arbejder Miljøpunktet med både lokale og tværgående projekter i København. Det gør vi sammen med borgere, frivillige, erhverv, kommune, lokaludvalg, miljøpunkter, universiteter, netværk, institutioner, organisationer og foreninger. Herved er vi med til at skabe mere lokalt miljø og bæredygtighed i og på tværs af bydelene og understøtte verdensmålene. Miljøpunktet er finansieret af driftsstøtte fra Københavns Kommune, Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg samt eksterne puljer og fonde.