Grøn by2020-01-09T11:28:22+01:00

Grøn by, klimatilpasning og bæredygtighed

Godt miljø, klima og bæredygtighed handler om mere end bare renere luft og mindre støj. Hos Miljøpunktet abejder vi med at skabe flere grønne åndehuller rundt om i Københavns til tider til grå gader og nøgne facader. Det giver byen kvalitet og medvirker til gladere og sundere borgere, som vil opleve at se på og færdes i grønne omgivelser.

Ved at danne grønne oaser i byen skaber vi levesteder for både dyr og planter, hvilket bidrager til en øget biodiversitet.

Når vi bruger planter i vores tætbebyggede hovedstad, udnytter vi planternes naturlige egenskaber til at løse forskellige miljø. og klimamæssigeproblemer.

Træer, grønne tage, facadebeplantninger og anden grønt bidrager til at nedkøle byen og samtidig opsuge regnvand eller forsinke vandets vej til kloakken. Mere grønt er en nødvendighed til fremtiden!