Grøn by2022-02-28T11:19:00+01:00

Grøn by, klimatilpasning og bæredygtighed

Godt miljø, klima og bæredygtighed handler om mere end bare renere luft og mindre støj. Hos Miljøpunktet arbejder vi med at skabe flere grønne åndehuller rundt i Københavns til tider lidt grå gader og nøgne facader. Det giver byen kvalitet og medvirker til gladere og sundere borgere, som vil opleve at se på og færdes i grønne omgivelser.

Ved at danne grønne oaser i byen skaber vi levesteder for både dyr og planter, hvilket bidrager til en øget biodiversitet med flere insekter og dyr.

Når vi bruger planter i vores tæt-bebyggede hovedstad, udnytter vi planternes naturlige egenskaber til at løse forskellige miljø- og klimamæssige problemer. Træer, grønne tage, facadebeplantninger og andet grønt bidrager til at nedkøle byen og vil samtidig opsuge regnvand eller forsinke vandets vej til kloakken. Mere grønt er en nødvendighed i fremtiden.