Sådan øger du biodiversiteten i haven/på altanen/i gården

Vil du gerne i gang med at øge biodiversiteten i dit nærmiljø? Med få midler kan man gøre meget for at øge biodiversiteten og skabe grønne korridorer i byen. Naturen er presset og vi taber insektarter dagligt, så lidt har også ret. Du kan fx anlægge en grøn baghave, forvilde din altan til fordel for insekterne, bygge fuglekasser til småfuglene, lave kvashegn til pindsvinene og plante hjemmehørende arter til fordel for sommerfuglene og de vilde bier.

Bliv dus med bier og vilde planter

Guide til en grønnere by

Optag af CO2 i hhv træer og planter

Lad haveaffaldet ligge og lagr 600.000 tons CO2 om året

Med relativ få og små indsatser kan vi skabe plads til flere arter i byen.
Vi ønsker med projekt ‘Vingernes Verden‘ netop at skabe denne plads og skabe grønne korridorer på tværs af København,
og dermed bidrage til at modvirke tabet af arter. Vi synes det skal være nemt
for borgere, skoler og daginstitutioner at bidrage til den grønne omstilling. Se billeder fra projektet her.