I 2018 bidrog Miljøpunktet med to indlæg til Skyggerapporten på Københavns Kommunes handlingsplan for implementering af Verdensmålene. Det drejer sig om verdensmål #11 og #13.