Kanalrundfartsbåde Miljøstudie 2024

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, Christianshavns Lokaludvalg, Københavns Kommune, Staten med flere har i mange år fulgt udviklingen for både luftforurening og støjforurening i byen. Samtidig med, at der er et stort fokus på at mindske forureningen i byen fra blandt andet biltrafik og krydstogtsskibe, er der også fokus på at omstille den offentlige trafik således, at den ikke kører på fossile brændstoffer og i stedet på el og lignende. Dette gælder også de offentlige havnebåde.

Alt imens blev der i 2019 indgået en ny aftale frem til 2037 for bådene, som sejler havnerundfart og kanalrundfart med blandt andet turister i Københavns Havn. Bådene skal have tilladelse til at sejle og lægge til kaj samt til at drive erhverv i havnen. Denne tilladelse er udformet som en aftale med By & Havn. I skrivende stund afventer vi svar på en anmodning til By & Havn om aktindsigt i aftalen med det ene firma, Strømma.

Med afsæt i projektoplægget har miljøpunktet sammen med fire amerikanske studerende fra Worcester Polytechnic Institute arbejdet med at afdække omstændigheder omkring de indgåede aftaler med kanalrundfartsbådene i Københavns Havn. De har undersøgt teknologi, niveauer af luft- og støjforurening samt lovgivning om miljøregulering af erhvervet i havn og kanaler, i håb om, at kunne synliggøre muligheder for brug af renere teknologi og endda kunne fremme en grønnere adfærd i driften af bådene før 2037. Undersøgelser af forurening og mulige løsninger skal desuden medvirke til at skabe opmærksomhed, debat og aktion hos områdets lokale borgere, politikere og kommune.

I kan læse de relevante dokumenter (pdf) fra projektet her:

1. Projektoplæg (dansk/engelsk)
2. Oplæg om Bæredygtige Kanalrundfartsbåde (dansk)
3. Rapport: Cruising to Greener Ports (engelsk)
4. Præsentation af den endelige rapport (engelsk)
5. Opsamling & Anbefalinger (dansk)