Vil du bevare et ikonisk træ?

Målet med at udpege ikoniske træer er at synliggøre og bevare særligt værdifulde træer, der ikke er omfattet af fredning eller udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan. Udpegning af ikoniske træer er en del af Københavns Kommunes Træpolitik, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. Her blev ikoniske træer lanceret som en ny kategori for at beskytte byens særligt værdifulde træer. Ikoniske træer udpeges af forvaltninger i samarbejde med byens borgere.

Der er 5 overordnede politiske principper for, hvordan træer håndteres i København:

  1. Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares
  2. Eksisterende træer, der fældes, skal erstattes, medmindre det ikke er fysisk muligt
  3. Der skal plantes flere træer i København
  4. Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København
  5. Der skal sikres et varieret træartsvalg i København 

    I løbet af efteråret 2023 skal politikerne tage fornyet stilling til listen over ikoniske træer på kommunale arealer i København. Der kan løbende indmeldes nye forslag til ikoniske træer frem til og med juli 2023ikonisketraeer@tmf.kk.dk. For at være sikre på, at det rigtige træ vurderes, er det en stor hjælp, hvis der vedlægges billede af træet eller træerne, adresse og gerne udpege dem på et kort.

Man kan læse mere om ikoniske træer her:

Kriterier og kontaktoplysninger:

Træpolitik | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Seneste opfølgning 2020:

Udpegning af ikoniske træer på kommunale arealer | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Du kan se de træer, som allerede er udpeget som ikoniske træer i København på kommunens hjemmeside og på københavnerkortet, www.kbhkort.kk.dk