Ikoniske træer

Kender du et ikonisk træ?

Træer i byen er med til skabe grønne byrum og smukke gadeforløb og danner samtidig levested for fugle og insekter. Også når man taler om klimaforandringer spiller træerne i byen en vigtig rolle. De er med til at danne skygge og nedkøle den tæt bebyggede by og kan tilbageholde store mængder regnvand fra kloakkerne. Træerne har også en positiv indvirkning på os mennesker. De er bærere af fortællinger om tid og sted. Træerne er med til at skabe godt humør og livskvalitet samt forebygge og reducere tilfælde af stress. Københavns Kommune har vedtaget en Træpolitik, som siger at eksisterende træer i København som hovedregel skal bevares og at særligt værdifulde træer i København skal udpeges og bevares. Derfor har Miljøpunktet sammen med borgerne i Indre By og på Christianshavn samlet forslag til, hvilke træer som er kandidater til at blive udnævnt til Københavns ”ikoniske træer”. Dette skete i forbindelse med to byvandringer i 2019 på hhv. Christianshavn og i Indre By. Se opsamlingerne her Christianshavn og  Indre By. De indsamlede er blevet præsenteret for de to Lokaludvalg og videresendt til Københavns Kommune.

Alle indsendte forslag bliver undersøgt nærmere af kommunen og der vil blive udarbejdet en liste med ikoniske træer, som forelægges de politiske udvalg som står som ejer af træerne. Københavns Kommune har herefter mulighed for at beskytte de ikoniske træer, på de kommunale arealer, ved at et ikonisk træ her ikke må fældes uden politisk godkendelse i det fagudvalg, der har ansvaret for træet.

OPDATERING OKTOBER 2020!

De nominerede træer er nu blevet gennemgået, og der er udpeget nye træer til listen over ikoniske træer i København. Af de forslag, som blev indsendt for Christianshavn og Indre By er følgende blevet udpeget:

  • Almindelig Ask hvor Burmeistergade møder Prinsessegade
  • To grupper af forskellige træer på Sankt Pauls Plads
  • Platanen på Gamel Strand
  • Gruppen af Park-Lind ved Dronningegården
  • Gruppen af Hestekastanjer der står langs Øster Farimagsgade
  • Almindelig robinie i skolegården ved Sølvgade Skole
  • Gruppen af Park-Lind og Kejserlind der står som en allé i Stockholmsgade

Du kan finde et kort over placeringen af alle ikoniske træer her på Københavnerkortet (find Ikoniske træer under fanen Grønne områder).

Der vil løbende ske opdateringer af listen med ikoniske træer. Den næste opdatering og offentliggørelse af ikoniske træer er planlagt til 2023. Det er derfor stadig en god ide at have øje for nye forslag til ikoniske træer. Så har du et træ, som for dig og byen er helt specielt, så send dit forslag med en kort beskrivelse samt et billede og nøje beskrivelse af placering på mail til ikonisketraeer@tmf.kk.dk.

Hvad er et ikonisk træ?

Ikoniske træer er træer, der har en særlig betydning eller karakteristisk og identitets-skabende værdi – for en gade, en plads, en baggård, en park, et naturområde eller en bydel. Et ikonisk træ kan både være et enkeltstående træ eller en trærække/allé eller lignende. Træets ikoniske værdi vurderes både i forhold til menneskers måder at tillægge træet en symbolsk eller personificerende betydning og i relation til træets størrelse, karakter, placering og dets naturkvalitet.

For at udpeges som IKONISK TRÆ skal forslaget opfylde mindst 4 af 7 kriterier herunder:
*Til kriterierne 2, 4 og 7 er det vigtigt at give fortællingen med som bemærkning