7 07, 2022

Gode råd til at passe dine udendørs planter

2022-07-07T15:43:00+02:00juli 7th, 2022|Grøn by, Nyheder|

Det er sommer og herfra skal lyde en kærlig opfordring om at huske at vande og gøde dine blomster, træer og buske i potter og kummer og alt nyplantet i det hele taget. Gødning kan være den flydende sammen med vanding, kompost eller den faste til jorden. Du kan nemt tjekke om planterne trænger til vand med en finger i jorden. Er den tør under overfladen skal du vande, ellers kan du vente til dagen efter og tjekke igen. Så undgår du også at overvande. Overvanding skaber sur jord, som ikke er godt for planter og træer. Hvis [...]

5 07, 2022

Vil du øge biodiversiteten i byen

2022-07-07T16:09:09+02:00juli 5th, 2022|Grøn by, Ikke kategoriseret, Nyheder|

Vil du gerne i gang med at begrønne dine omgivelser? Med få midler kan man gøre meget for at øge biodiversiteten og skabe grønne korridorer i byen. Lidt har også ret. Du kan fx anlægge en grøn baghave, forvilde din altan til fordel for insekterne, bygge fuglekasser til småfuglene, lave kvashegn til pindsvinene og plante hjemmehørende arter til fordel for sommerfuglene og de vilde bier. Læs mere i Guide til en grønnere by fra Miljøpunkt Indre By & Christianshavn Du kan læse mere om hvordan du kan invitere bier og sommerfugle ind i haven og blive dus med vilde planter [...]

3 07, 2022

Københavns strategi for biodiversitet i høring

2022-07-07T15:20:41+02:00juli 3rd, 2022|Grøn by, Nyheder|

Teknik- og Miljøudvalget har den 20. juni 2022 sendt forslag til Københavns strategi for biodiversitet i offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen december 2022.  I strategien tages de første skridt til, hvordan Københavns Kommune i samarbejde med byens borgere, frem mod 2050 kan skabe en by med højere biodiversitet. Dette skal bl.a. ske ved at standse tilbagegangen af arter i København, sikre alle københavnere bedre adgang til natur og naturoplevelser, samt sikrer at viden, uddannelse, samarbejder og fællesskaber om biodiversitet øges. Strategien er udarbejdet på baggrund af en bred borgerinddragelsesproces i 2021, på tværs af Københavns [...]

1 07, 2022

Søg midler til at øge biodiversiteten i byen

2022-07-07T15:18:22+02:00juli 1st, 2022|Grøn by, Nyheder|

Drømmer du om en by med vilde blomster, plads til insekter og smådyr og mere natur i lokalområdet? Så er det nu at du skal gribe din fyldepen og skrive en ansøgning til Københavns Kommunes biopulje. Runde 2 (2022) af biopuljen er åben for ansøgninger fra den 1. august til 1. september og der er 327.000 kr. tilbage til projekter i byen. Puljen støtter projekter i København, der engagerer københavnerne i at skabe mere og bedre bynatur og i at pleje naturen på en måde, som giver mulighed for at skabe og bevare levesteder samt forbedre fødegrundlaget for insekter, [...]

25 01, 2022

2022-01-25T17:06:43+01:00januar 25th, 2022|Grøn by, Nyheder|

Søg midler til dit projekt om natur og biodiversitet Har du en god ide til et projekt der kan fremme natur og biodiversitet? Så har du lige nu mulighed for at søge Københavns kommunes biopulje. Du kan fx søge puljen til at lave blomsterbede i gården, opsætte facadeplanter på din ejendom eller plante træer, buske og blomster på fælles græsplæner. Du kan også søge til andre tiltag, såsom formidlingsaktiviteter. Der er ansøgningsfrist d. 1. marts 2022. Har brug for at få gode råd og vejledning i forhold til dig projektidé, så kan du finde rådgivning hos Danmarks Naturfredningsforening ved at [...]

25 05, 2021

Bilfri forsøg i indre by

2022-06-21T23:53:17+02:00maj 25th, 2021|Arkiv, Grøn by, Mindre støj, Nyheder|

Københavns kommune skaber plads til nye ideer med bilfrie forsøgsordninger i middelalderbyen.  I en fremtid med mindre trafik i indre by kommer byrummet til at skulle bruges på nye måder. Københanvs Kommune har udpeget fem forskellige steder i middelalderbyen, som igennem sommeren 2021 skal være forsøgspunkter, for hvordan en bilfri by kan bruges. De fem steder, hvor byrumsforsøgene skal foregå er: Vestergade Skindergade Dyrkøb Klosterstræde-Hyskenstræde-Naboløs Lille Kongensgade-Store Kirkestræde. Baggrunden for denne beslutning er blandt andet kommet fra dialog med offentligheden, hvor Borgerrepræsentationen inviterede københavnerene til at komme med forslag til hvordan de ser at politikerne arbejder for København i fremtiden. Ud af [...]

20 04, 2021

Vinderne af #RENVOLD2021 er fundet. Tak til alle deltagere.

2021-04-20T11:40:11+02:00april 20th, 2021|Grøn by, Nyheder|

Miljøgruppen i Christianshavns Lokaludvalg og Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har fundet vinderne af årets skraldeindsamling, REN VOLD på Christianshavn. I et usædvanligt år med corona, hvor vi ikke kan samles som vi plejer til den årlige forårsrengøring af Volden, tog seje borgere og foreninger affaldsposen og handskerne på og deltog på egen hånd i vores årlige oprydningsarrangement - REN VOLD. I perioden d. 20 til 27. marts opfordrede vi alle borgere til at gå ud på egen hånd og hjælpe med at holde naturen fri for skrald. For at det ikke skulle blive så ensomt, sørgede arrangørerne bag REN [...]

13 04, 2021

Plant træer og gør byen mere grøn

2022-06-21T23:53:19+02:00april 13th, 2021|Grøn by, Nyheder|

Indgå et partnerskab med Københavns Kommune og få et eller flere træer. Købehavns Kommune leverer træerne - du står selv for plantning og pasning. Hvad går projekt Partnerskabstræer ud på? Københavnerne sætter pris på byens grønne rum og ønsker sig endnu flere træer og grønt. Derfor er der givet en pulje til indkøb af træer til private arealer. Som borger kan du indgå et partnerskab med kommunen om at modtage, plante og passe et eller flere træer på et privat areal, så længe træet er synligt for andre københavnere og kommer byen til gode. Ønske om at modtage partnerskabstræer Forårsplantningen for partnerskabstræer [...]

25 03, 2021

Drømmer du om en by med vilde blomster og plads til insekter?

2022-06-21T23:53:20+02:00marts 25th, 2021|Grøn by, Nyheder|

Så kan du nu søge Københavns Kommunes pulje til biodiversitet, som har til formål at gøre det lettere for københavnerne at engagere sig i og bidrage til mere bynatur og biodiversitet og derigennem give københavnerne endnu flere naturoplevelser i byen. Skynd jer – frist til at søge midler til at gøre en indsats for biodiversiteten i København første ansøgningsfrist er 18.april og anden frist er 1. september 2021. Du finder mere information om puljen og om hvordan du ansøger her!   Kort fortalt: Danmarks Naturfredningsforening indgik sidste år et ambitiøst partnerskab med Københavns Kommune om at fremme biodiversiteten i landets [...]

22 12, 2020

Inspiration til begrønning i Nyboder og sorteringsløsninger

2022-06-27T11:08:38+02:00december 22nd, 2020|Grøn by, Nyheder|

Inspiration til begrønning i Nyboder og sorteringsløsninger Nu er der ny inspiration at hente til begrønning af jeres egne facader og kvarter. Vinterhalvåret er nemlig velegnet til at plante nyt, så længe jorden er frostfri. Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har i dialog med forsvaret, og enkelte repræsentanter fra Sankt Pauls Kirke og beboere i området, set på muligheder for begrønning og affaldssortering i og omkring den fredede del af Nyboder. Bunker i Nyboder Begrønning mellem de fredede bygninger Vi har gået gennem området og set på grønne bunkere, indhegnede, offentlige græsarealer, pladser og facaderne i Nyboder. Fælles for [...]

Go to Top