Indgå et partnerskab med Københavns Kommune og få et eller flere træer. Købehavns Kommune leverer træerne – du står selv for plantning og pasning.

Hvad går projekt Partnerskabstræer ud på?

Københavnerne sætter pris på byens grønne rum og ønsker sig endnu flere træer og grønt. Derfor er der givet en pulje til indkøb af træer til private arealer. Som borger kan du indgå et partnerskab med kommunen om at modtage, plante og passe et eller flere træer på et privat areal, så længe træet er synligt for andre københavnere og kommer byen til gode.

Ønske om at modtage partnerskabstræer

Forårsplantningen for partnerskabstræer er ved at være slut. Vi har derfor lukket for ansøgninger til forårssæsonen.

Ansøg om partnerskabstræ til efterårssæsonen

Plantesæsonen igen 1. november – Send din ansøgning til efterårssæsonen nu.

Ansøgninger bliver behandlet løbende, og du får svar i god tid inden efterårsplantesæsonen starter.

Udfyld formularen for at søge om et partnerskabstræ.

Læs mere i spørgsmål og svar om partnerskabstræer

Har du spørgsmål om projektet og behandling af ansøgninger kan du skrive til partnerskabstrae@tmf.kk.dk.