Københavns kommune skaber plads til nye ideer med bilfrie forsøgsordninger i middelalderbyen. 

I en fremtid med mindre trafik i indre by kommer byrummet til at skulle bruges på nye måder. Københanvs Kommune har udpeget fem forskellige steder i middelalderbyen, som igennem sommeren 2021 skal være forsøgspunkter, for hvordan en bilfri by kan bruges.

De fem steder, hvor byrumsforsøgene skal foregå er:

 1. Vestergade
 2. Skindergade
 3. Dyrkøb
 4. Klosterstræde-Hyskenstræde-Naboløs
 5. Lille Kongensgade-Store Kirkestræde.

Baggrunden for denne beslutning er blandt andet kommet fra dialog med offentligheden, hvor Borgerrepræsentationen inviterede københavnerene til at komme med forslag til hvordan de ser at politikerne arbejder for København i fremtiden. Ud af det kom der ni anbefalinger, som skal danne rammerne for de nye bilfri byrum.

 • Middelalderbyen skal være lokal og levende
 • Op til 75% reduktion af biltrafik
 • 80-90 % redes præmisser
 • uktion af parkering i gadeplan
 • Flere grønne og ukommercielle byrum
 • Turisme på beboernHensynsfuld parkering af cykler og el-løbehjulet
 • Respektfuldt natteliv
 • Bedre forhold for blødetrafikanter
 • Eksperimentér med løsninger

Her i miljøpunktet glæder vi os til at se hvordan forsøget udspiller sig og vi kommer bestemt til at være med til at sætte vores præg på den nye bilfri byrum. Hvis du vil, kan du her læse mere om hvordan Københavns Kommune arbejder for mindre biltrafik i indre by.