Drømmer du om en by med vilde blomster, plads til insekter og smådyr og mere natur i lokalområdet? Så er det nu at du skal gribe din fyldepen og skrive en ansøgning til Københavns Kommunes biopulje.

Runde 2 (2022) af biopuljen er åben for ansøgninger fra den 1. august til 1. september og der er 327.000 kr. tilbage til projekter i byen.

Puljen støtter projekter i København, der engagerer københavnerne i at skabe mere og bedre bynatur og i at pleje naturen på en måde, som giver mulighed for at skabe og bevare levesteder samt forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr.

Eksempler på projekter, der kan opnå støtte:

* Plant eller så urter, blomster, buske eller træer på områder, hvor du har fjernet en græsplæne, fliser, asfalt eller anden belægning.
* Plant grønt op ad husmure, skure og på tagflader.
* Opsæt redekasser eller insekthoteller.
* Skab muligheder for at fugle og insekter kan få vand. Et lille vandbassin eller et lidt større vandhul – alt vand giver liv.
* Formidling om, hvordan man kan arbejde med biodiversitet – fx foredrag på skoler eller i boligforeninger.

Læs mere om hvordan du søger biodiversitetspuljen

Du kan læse meget mere på den nye hjemmeside for biodiversitet