Teknik- og Miljøudvalget har den 20. juni 2022 sendt forslag til Københavns strategi for biodiversitet i offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen december 2022.  I strategien tages de første skridt til, hvordan Københavns Kommune i samarbejde med byens borgere, frem mod 2050 kan skabe en by med højere biodiversitet. Dette skal bl.a. ske ved at standse tilbagegangen af arter i København, sikre alle københavnere bedre adgang til natur og naturoplevelser, samt sikrer at viden, uddannelse, samarbejder og fællesskaber om biodiversitet øges.

Strategien er udarbejdet på baggrund af en bred borgerinddragelsesproces i 2021, på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Ønsker du at sende høringssvar til Biodiversitet i København, strategi 2022 -2050 med tilhørende handleplan 2022 -2025 skal du sende dit svar på ’Bliv Hørt København’ senest d. 18. september 2022.

Du kan finde forslagene samt opsamlinger om  borgerinddragelsen på Københavns kommune hjemmeside for biodiversitet.

Bemærk, at der i løbet af høringsperioden vil blive afholdt offentlige møder om biodiversitet samt en række lokale arrangementer, bl.a.:

* Debatmøde om biodiversitetsstrategi og handlingsplan den 1. september kl. 19 – 21 i Kildevæld kulturhus (DN)
* Borgermøde den 13. september 16.00-17.30, Njalsgade 13 (KK)