Så kan du nu søge Københavns Kommunes pulje til biodiversitet, som har til formål at gøre det lettere for københavnerne at engagere sig i og bidrage til mere bynatur og biodiversitet og derigennem give københavnerne endnu flere naturoplevelser i byen.

Skynd jer – frist til at søge midler til at gøre en indsats for biodiversiteten i København første ansøgningsfrist er 18.april og anden frist er 1. september 2021.

Du finder mere information om puljen og om hvordan du ansøger her!

 

Kort fortalt:

Danmarks Naturfredningsforening indgik sidste år et ambitiøst partnerskab med Københavns Kommune om at fremme biodiversiteten i landets hovedstad ved at skabe flere levesteder til vilde plante- og dyrearter og give flere københavnere jord under neglene og adgang til vild natur og gode naturoplevelser i den by, hvor de bor.

Som en del af partnerskabet om biodiversitet udbyder Københavns kommune nu en pulje, hvor københavnerne kan søge penge til at skabe de grønne åndehuller, hvor blomster, insekter, fugle og smådyr kan trives og dermed give byens biodiversitet et tiltrængt løft. Danmarks Naturfredningsforening bidrager med råd og vejledning om, hvordan de ansøgte projekter bedst gavner biodiversiteten og bistår med at vurdere ansøgningerne.

Der kan søges midler til:

  • Græsplæner, der omdannes til blomsterenge.
  • Planter og frø til at etablere bede omkring gadetræer.
  • Fortove og asfaltarealer mv, der får fx blomsterkasser med fokus på biodiversitet.
  • Fugle- og flagermuskasser.
  • Grå vægge gøres grønne med beplantning.
  • Kvashegn og buske, der skaber nye levesteder for fugle og smådyr.
  • Foredrag i boligforeninger og skoler om, hvordan man i det konkrete område kan øge kvaliteten af naturen.

Puljen kan søges af borgere, foreninger og lokaludvalg og projektet skal gavne biodiversiteten og være i Københavns Kommune.

Københavns Kommune har over de næste tre år afsat 3,8 millioner kroner til en såkaldt biodiversitetspulje, der skal hjælpe til at bryde en negativ udvikling, hvor flere og flere dyre- og plantearter trues på eksistensen.