Inspiration til begrønning i Nyboder og sorteringsløsninger

Nu er der ny inspiration at hente til begrønning af jeres egne facader og kvarter. Vinterhalvåret er nemlig velegnet til at plante nyt, så længe jorden er frostfri. Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har i dialog med forsvaret, og enkelte repræsentanter fra Sankt Pauls Kirke og beboere i området, set på muligheder for begrønning og affaldssortering i og omkring den fredede del af Nyboder.

Bunker i Nyboder

Begrønning mellem de fredede bygninger

Vi har gået gennem området og set på grønne bunkere, indhegnede, offentlige græsarealer, pladser og facaderne i Nyboder. Fælles for alle er, at der er muligheder for at indtænker mere begrønning samtænkt med muligheder for ophold, men det skal tænkes sammen med fredninger og historien i området.

 

 

Plejehjemmet Nybodergården og Boligforeningen Kaysergården blev opført i 1977. Da bygninger er af nyere dato, foreslås facadebeplantning på de fire gavle, der vender ud imod Kronprinsessegade.

Respekt for Nyboders oprindeligt stilart

Nyboder er et fredet området, som har en dybhistorisk forankring i Indre By. Igennem områdets snart 400 år lange levetid er Nyboder vedligeholdt og restaurere på en måde, så den oprindelige stilart er bevaret. Det er derfor vigtigt fortsat at værne om områdets status som en del af den danske kulturarv. Af denne årsag er det helt centralt for eventuel begrønning og etablering af affaldssortering i Nyboder, at man tænker i løsninger, der både respekterer og bevarer områdets visuelle indtryk, dets historie og involvere områdets beboere og interessenter.

Mere information

Se mere om begrønning og affaldsløsninger i Nyboder: Inspiration til begrønning af Nyboder – Samt forslag til placering af sorteringsløsninger i området.

Yderligere inspiration og vejledning til valg, plantning og pleje af roser og andre facadeplanter, samt information om fakta og myter i Miljøpunktets inspirationskatalog: Grønne facader.

Ønsker din boligforening mere viden om mulighederne for begrønning og sorteringløsninger, så er I velkomne til at kontakte os på miljopunkt@a21.dk