Sådan søger du midler til begrønning

Puljer

Søg biodiversitetspuljen og få støtte til at øge biodiversiteten i København. Puljen åbner for ansøgninger igen fra 1. august til 1. september 2023

 

Kære beboerforeningsbestyrelser.
Nu kan I søge midler til at øge affaldssorteringen i jeres boligforening i Københavns Kommune
Formålet er at mindske restaffaldet, altså det der er tilbage når alt andet er sorteret fra til genanvendelse, således at meget mere af vores affald bliver til nye ressourcer.
Jeres boligforening kan både spare penge på færre restaffaldsbeholdere i boligforeningen og I kan samtidig få tilskud til indkøb af sorteringssystemer til boligerne.
Puljen åbnes jævnligt for nye ansøgninger frem til medio 2024.