Sådan søger du midler

Puljer

Anlægstilskud til idrætsfaciliteter.
Drømmer du om at få etableret en ny idrætsfacilitet, at opgradere en eksisterende
eller at få renoveret nogle nedslidte faciliteter? Så er der mulighed for at få hjælp til finansiering af Københavns Kommune.
Ansøgningsfrist: 15. februar 2023


Søg biodiversitetspuljen og få støtte til at øge biodiversiteten i København.
Ansøgningsfrist: 1. marts 2023

 

Søg byfornyelsespuljerne, og få hjælp til
Energitjek, hvor private etageboligejendomme med dårlige energimærker kan få tilskud på op til 20.000 kr. til at få et nyt energimærke (Se flyer), og
Energioptimering i områdefornyelser, der giver tilskud til mindre energirenoveringer i områdefornyelserne. 
Ansøgningsfristen er 1. maj 2023.

 

Søg bylivsgadepuljen og få støtte til at gøre din vej grønnere.
Omskab veje og gader til grønnere byrum og skab dermed trygge bykvarterer med mødesteder og udearealer.
Ansøgningsfristen er 31. januar 2023.

 

Kære beboerforeningsbestyrelser.
Nu kan I søge midler til at øge affaldssorteringen i jeres boligforening i Københavns Kommune
Formålet er at mindske restaffaldet, altså det der er tilbage når alt andet er sorteret fra til genanvendelse, således at meget mere af vores affald bliver til nye ressourcer.
Jeres boligforening kan både spare penge på færre restaffaldsbeholdere i boligforeningen og I kan samtidig få tilskud til indkøb af sorteringssystemer til boligerne.
Første ansøgningsfrist er 1. december, men puljen åbnes jævnligt for nye ansøgninger frem til medio 2024.