Støj kan være mange ting og kilderne til støj er lige ledes forskellige. Der kan være tale om støj fra byggeri, trafik, natteliv osv.

Hvis du oplever støjgener i København, kan du her få hjælp til at registrere støjkilden og en guide til hvilken myndighed du kan rette henvendelse til for at klage.

Dette finder du via vores Stop Støj App, som du kan hente her!