Forum for klima, trængsel og sundhed i København afholdt den 14. september 2020 konferencen “Trafikøer skaber levesteder

København har for nylig fået en ny kommuneplan for de næste fire år. Trafikmålet er at biltrafikken udgør max 25 %. Og trafikøer angives som en metode til at gøre dette i brokvartererne.

Trafikøer bør være det overordnede princip i en københavnsk trafikplan, fordi erfaringer viser at trafikøer fremmer grøn mobilitet og reducerer trængsel og luftforurening. Vi mener, at trafikøer er den bedste metode til at opfylde kommuneplanens trafikmål.

Samlet materiale fra konference om trafikøer i København 2020 (Samlede oplæg og præsentationer om trafikøer 2020)

Faktaark om, hvad er en trafikø?

Kort film om, hvad er en trafikø i København