Miljøpunktet har før, under og efter delvis bilfrie dage på Christianshavn og i Indre By lavet luftmålinger af forureningen fra ultrafine-partikler. Denne forurening stammer fra både trafik, skibe, brændeovne og kræftværker, men luftmålinger i de bilfrie områder viser gennemgående markant lavere måleresultater. Dette indikerer, at trafikken i København er den største enkeltkilde til luftforurening med ultrafine partikler.

Resultaterne har vi samlet i en rapport fra 2018, som kan hentes her Rapport – målinger  af ultrafine partikler.

Vi har de forskellige dage foretaget flere målinger end der er medtaget i rapporten, da denne har fokus på dage med trafik kontra bilfri dage.

I dette bilag Bilag – måleresultater findes rådata for alle målinger.

 

Tidligere rapporter kan findes her:
2016
Rapport – målinger af ultrafine partikler
Bilag-måleresultater (rådata for alle målinger).