Miljøpunktet har udarbejdet et katalog, der beskriver hvordan vi kan imødekomme fremtidens klimaudfordringer og samtidig gøre vores bydel grønnere og øge livskvaliteten.

Kataloget findes via dette link: Klimatilpasning med potentiale

Vi arbejder videre med at formidle viden om klimatilpasning og håber på støtte til konkrete forsøgsprojekter i Indre By (med begrænset plads, gamle bygninger mv.)

En fornylig udarbejdet specialeafhandling om Co-Design og Klimatilpasningsprocesser – med borgerinvolvering (Engelsk), skrevet af Jaime Palomino fra Aalborg Universitet, fokuserer på det input og sparing fra Miljøpunktet og en et væld af interessenter, som arbejder med klimatilpasning i København, herunder KK. Omfanget af og udfordringer ift. at få igangsat flere klimatilpasningsprojekter i byen er også beskrevet.

Har I input til os må I endelig sige til og kan vi hjælpe eller give input fra lokalområderne i nogle af jeres indsatser må I endelig sige til.