Miljøpunktet har, i samarbejde med fire studerende fra DTU, undersøgt støjniveauet i hhv. Studiestræde og Larsbjørnsstræde. Undersøgelsen er basseret på målinger fra to lejligheder over en periode på fire dage fra kl. 19 om aftenen til kl. 5 om morgenen. Formålet med projektet var at undersøge hvordan det er at bo i en lejlighed i Indre By, hvor der er gang i nattelivet. Mange beboere føler sig generet af støjen fra gaden.

Via nedenstående links er det muligt at læse mere om de studerendes resultater samt en omtale fra CityAvisen uge 26.

Støjprojekt_DTU studerende

Støjmålinger_cityavisen uge26

 

Et projekt lavet i samarbejde med en anden studerende fra DTU har undersøgt hvilken støj det er der generer beboerne i Indre By samt hvornår på døgnet den største irritation er. Via nedenstående links findes en kort præsentation af resultaterne samt den endelige rapport, der beskriver projektet (på engelsk).

Presentation-Noise annoyance in the Inner City of Copenhagen

Noiseannoyance in the Inner City of Copenhagen Final report

I forbindelse med projektet blev der udført en online spørgeskemaundersøgelse for at undersøge hvor meget borgerne generes af de mange kilder til støj i byen. Undersøgelsen er afsluttet  og resultatet findes i den endelige rapport, men det er muligt at se de stillede spørgsmål her: https://docs.google.com/forms/d/1tlMNzI4F-HK7TrvfHHoT8Kg9hAaARlSQi27tC6jQfLY/viewform?c=0&w=1