Ren luft og sundere by

Om projektet/kampagnen

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har sammen med en gruppe på fire amerikanske ingeniør studerende lavet et projekt og en kampagne, rettet sig mod cyklister, gående, bilister, børn og de som bor og arbejder ved og omkring søerne i Indre By. De studerende har lavet fire plakater, der via QR-koder på hver plakat, linker til en nu afsluttet undersøgelse, om folks transportvaner og har formidlet information om luftforurening, sundhedsrisici og hvad vi selv kan gøre for at blive mindre udsat for luftforurening fra biltrafik.

Området ved søerne og Dronning Louises Bro er udvalgt fordi her er mange cyklende, gående, biler, skoler, institutioner og beboere samlet. Ved at afgrænse området og alene sætte fokus på forureningen fra biltrafikken, håber vi på at få lagt kimen til en forandring til en renere luft og sundere bydel – det starter nedefra, sammen med alle de som færdes, bor og arbejder i området.

Kampagnen er delt via Instagram, Facebook, skoler, institutioner og beboere i området og via en plakat tæt på Søtorvet og Dronning Louises Bro.

De studerende har været i København i 6 uger og arbejdet samlet på projektet i godt 5 måneder. De har samlet information og data til den samlede rapport, som de har lavet.

De har endvidere lavet to præsentationer om projektet, en kort og en lang.

Andre link:

https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/sundhed-og-sygdom/ren-luft

https://erluftensund.kk.dk/

Copenhagen Air Quality Index Map

Survey