Mere genbrug2021-04-28T12:51:42+02:00

Bedre affaldssortering og affaldsudnyttelse

Affald er en ressource! Men det forudsætter, at vi gør op med en smid væk mentalitet og tør se potentialer i ting, vi i dag anser som udtjente og ellers ville smide ud. Det bæredygtige i at genbruge er at skabe nye vaner og bevidst tage afstand fra brug-og-smid-væk mentaliteten.

Miljøpunktet støtter op om Københavns Kommunes øgede kildesortering og ønsker at være med til at få ordningen tilpasset ejendomme med små gårde i Indre by og på Christianshavn. Med den øgede kildesortering gælder det om at skabe de gode vaner og opbevaringsmuligheder i hjemmet, så sorteringen bliver en naturlig del af hverdagen – og tro på, at det nytter!

Foto: ARC

Inspiration til genbrug og affaldshåndtering