Bedre affaldssortering og affaldsudnyttelse

Affald er en ressource – og vi har brug for din hjælp!

Men det forudsætter, at vi gør op med en “smid væk”-kultur og tør se potentialer i ting vi i dag anser som udtjente og som vi ellers ville smide ud.

Det bæredygtige i at genbruge og genanvende er at skabe nye vaner og lære at se værdi i det “affald”, som vi ikke selv kan bruge – det er stadig en vigtig ressource – blot for nogle andre eller til noget andet.

Miljøpunktet støtter op om Københavns Kommunes øgede kildesortering og ønsker at være med til at få sorteringen tilpasset ejendomme med små gårde i Indre By og på Christianshavn samt sikre sortering af genanvendeligt affald i det offentlige rum.

Vi vil hjælpe med at skabe de gode vaner og opbevaringsmuligheder i hjemmet, så sorteringen bliver en naturlig del af hverdagen – og giver en tro på, at det nytter.

Foto: ARC