Hvordan får vi kvalitet ind i byttekulturen? – Håndbog til at øge genbrug

Vi arbejder frem mod 2024 på, at der bliver etableret ikke en, men gerne to til tre nærgenbrugsstationer i Indre By og at øge mulighederne for, at borgere og erhverv kan bytte brugte ting fremfor at købe nyt i begge bydele. Det forventer vi at gøre gennem lokal involvering og indsatser, der dels fremmer sortering af affald til genanvendelse, allerede i hjemmet, og herfra finder vej til sorteringsbeholder i baggården, sorteringspunkt i det offentlige rum eller nærgenbrugsstation, lokale byttefællesskaber mv. Vi arrangerer bl.a. ture til sorterings- og affaldsbehandlingsanlæg der viser, hvad der sker med affaldet og planlægger lokale byttemarkeder.Vil du og din boligforening gerne være med så kontakt Jeppe på Miljopunkt@a21.dk

Vi hos Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har samarbejdet med en bachelorgruppe med fem studerende, der læser ingeniøruddannelsen Bæredygtigt Design på Aalborg Universitet i København. De brænder for at gøre en bæredygtig forskel, og de mener, at selv de mindste ændringer kan skabe ringe i vandet af forandring. I projektet beskæftiger de sig med byttegenbrug, hvor de, i samarbejde med os hos Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, vil øge forståelsen for genbrug og skabe muligheder for gode byttepraksisser – i ønsket om at mindske ressourcespild.

De har udviklet en håndbog, som er tiltænkt alle jer, som beskæftiger jer med fysiske bytteområder – altså både jer, der etablerer og organiserer disse, og jer, som arbejder med at vedligeholde nogle indbydende bytterammer for brugerne.

DIGITAL – Håndbog til at øge genbrug 2023
PRINT – Håndbog til at øge genbrug 2023
Bachelorrapport: Øget genbrug gennem adfærdsdesign – Forandringsskabende forhandlinger for et nyt og bæredygtigt netværk
Frem til og med 2024 skal Københavns Kommune etablere løsninger som sikrer, at byens borgere kan sortere og genanvende affald (og ressourcer) i minimum 10 fraktioner + storskrald. Op mod 70 % af affaldet skal genanvendes.

I Indre By og på Christianshavn forventes der i løbet af 2023-2024 etableret mere end 50 sorteringspunkter i det, i forvejen, trange byrum. Men hvordan skaber vi løsninger, der på den ene side sikrer plads til, at affaldet kan sorteres og på den anden side skaber løsninger, som forebygger overforbrug og madspild?

Vi skal fortsat have fokus på indsatser, som kan knække kurven for vores overforbrug og i stedet bytte mere fremfor at købe nyt – også helt lokalt.