Sundhed (luft/støj)

Projekt om støj og luftforurening fra kanalrundfartsbådene i Københavns Havn

Miljøpunktet skal sammen med en gruppe amerikanske studerende se nærmere på forureningen fra den erhvervsmæssige turbådssejlads i Københavns Havn og muligheder for at fremme renere teknologi og ”grøn” adfærd.

Miljøpunktet har i mange år fulgt udviklingen for støj- og luftforurening i byen. Vi har brugt den viden til at sætte fokus på sundhed og behovet for at mindske forureningen fra offentlig trafik, havnebusser, biltrafik, krydstogtsskibe samt støjen fra flere andre kilder i byen – til gavn for de som bor, arbejder og færdes i byen.

Vi håber på, at projektet kan give større indsigt i både forurening og muligheder for at mindske den så hurtigt så muligt.

Du kan læse mere HER og følge nyt om projekt i vores månedlige nyhedsbrev.