Sundhed (luft/støj)

I løbet af foråret/sommeren 2022 samlede Miljøpunktet interesserede i en ”Sundhedsgruppe” med en bred ramme, der spændte over mange af følgende sundhedsaspekter. Kontakt gerne centerleder Marianne Spang Bech, marianne.spang@a21.dk, hvis du vil være med.

  • REN LUFT: Grøn mobilitet – Deleordninger for biler og cykler – Varelevering – Partikelforurening
  • AFFALD: Mere plads til ophold i gårdene ved affaldssortering i det offentlige rum – Mindre støj til affaldshentning og rengøring, færre enheder v/sammenblanding privat + erhverv + turist
  • STØJ & ERHVERV – Give plads til andet erhverv end natteliv og udeservering – div. ventilationsstøj m.m.
    Sundhedsskader pga. alkoholforbrug og narkotika hhv. vold i nattelivet.
  • GRØNNE OMGIVELSER – Natur i byen, gerne i kombination med affaldsløsninger, stillegader. Lave forsøgsmodel for hele Indre By.
  • RUM TIL FÆLLESSKAB OG FORDYBELSE- Mental sundhed ved fælles brug af pladsen / sti til stilhed

Gruppen arbejder upolitisk og vil kunne samarbejde med hhv. repræsentanter fra Kommunen (Sundhed- & Omsorgsforvaltningen), forskning, lokale beboere og erhverv, og andre græsrødder, der vil gøre en indsats og komme med idéer.