Affaldssorteringer

Tag et kig på Københavns Kommunes webportal for håndtering af affald og genbrug.
De enkelte borgere og grundejerforeninger er underlagt ”Regulativ for Husholdningsaffald for Københavns Kommune

Læs mere om retningslinjerne for affald og søg på en specifik affaldstype for at se hvilken affaldstype det drejer sig om.

Du kan også tage denne quiz og teste din viden om affaldssortering.

Københavnerne skal kunne sortere deres affald nemt og tæt på deres bolig. Derfor oprettes der op mod 750 nye sorteringspunkter i byen, hvor du kan sortere dit husholdningsaffald.

Læs vores rapporter om sorteringspunkter hhv. på Christianshavn og i Indre by:
Sorteringspunkter, begrønning og lokale opholdssteder, juni 2021, Christians havn

Samlet rapport Byvandringer i Indre By om sorteringspunkter og begrønning 18.01.2021

Produktkatalog: Sorteringsløsninger i hjemmet

Kort pjece om smarte løsninger – affaldssortering i Københavns Kommune 2017

Smarte transportløsninger til private brugere af affaldssorteringsløsninger i det offentlige rum

Studierapport: Affaldssortering i det offentlige rum

Øget affaldssortering – Men hvordan?

Præsentationer samt opfølgning fra temamøde om direkte genbrug og genanvendelse

(oplæg ved Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune)

Affaldssortering i København Indre By og Christianshavn

Bytte Bytte Bytte – flere byttemuligheder til Københavnerne

Opsamling og gode råd til bytte – sortering og genbrug fra temaaften den 06-11-19