Affaldssorteringer

Kære beboerforeningsbestyrelser.
Nu kan I søge midler til at øge affaldssorteringen i jeres boligforening i Københavns Kommune. Formålet er at mindske restaffaldet, altså det der er tilbage når alt andet er sorteret fra til genanvendelse, således at meget mere af vores affald bliver til nye ressourcer. Jeres boligforening kan både spare penge på færre restaffaldsbeholdere i boligforeningen og I kan samtidig få tilskud til indkøb af sorteringssystemer til boligerne.
Første ansøgningsfrist er 1. december, men puljen åbnes jævnligt for nye ansøgninger frem til medio 2024.
Læs mere på www.kk.dk/affaldspuljer

Tag et kig på Københavns Kommunes webportal for håndtering af affald og genbrug.
De enkelte borgere og grundejerforeninger er underlagt ”Regulativ for Husholdningsaffald for Københavns Kommune

Læs mere om retningslinjerne for affald og søg på en specifik affaldstype for at se hvilken affaldstype det drejer sig om.

Du kan også tage denne quiz og teste din viden om affaldssortering.

Læs vores noter fra vores tur til Solrød Biogasanlæg den 5. oktober 2022 og se de fine billeder fra turen.

Københavnerne skal kunne sortere deres affald nemt og tæt på deres bolig. Derfor oprettes der op mod 750 nye sorteringspunkter i byen, hvor du kan sortere dit husholdningsaffald.

Læs vores rapporter om sorteringspunkter hhv. på Christianshavn og i Indre by:
Sorteringspunkter, begrønning og lokale opholdssteder, juni 2021, Christians havn

Samlet rapport Byvandringer i Indre By om sorteringspunkter og begrønning 18.01.2021

Produktkatalog – Affaldssorteringer i hjemmet

Kort pjece om smarte løsninger – affaldssortering i Københavns Kommune 2017

Smarte transportløsninger til private brugere af affaldssorteringsløsninger i det offentlige rum

Studierapport: Affaldssortering i det offentlige rum

Øget affaldssortering – Men hvordan?

Præsentationer samt opfølgning fra temamøde om direkte genbrug og genanvendelse

(oplæg ved Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune)

Affaldssortering i København Indre By og Christianshavn

Bytte Bytte Bytte – flere byttemuligheder til Københavnerne

Opsamling og gode råd til bytte – sortering og genbrug fra temaaften den 06-11-19