Unge og affald

I løbet af sensommeren 2017 havde Miljøpunktet besøg af fire studerende fra Worcester Polytechnical Institute (WPI),
der udførte et projekt i felten som en del af deres studie. Formålet med projektet var, at hjælpe Indre By
med at forbedre kvaliteten af nattelivet ved at formindske støj og affald i området.

Gennem analyser af data, observationer, spørgeskemaer og kvalitative interviews kunne gruppen
se nogle tydelige tegn på problemer i nattelivet, og de kom på en række
konstruktive løsninger til at mindske effekten. Her kan du se hele deres projekt samt forslag til forbedringer.