Hvordan får du sorteret og genanvendt affaldet?

I 2021 blev der i forbindelse med udpegning af steder til placering af sorteringspunkter, til affaldssortering i det offentlige rum i Indre By og på Christianshavn. Beboere og interesserede i de to bydele og kvarterer var med på 11 byvandringer og resultaterne af de forslag de kom med, blev samlet i de to rapporter og behandlet i Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg og herefter sendt til Københavns Kommune. Sorteringspunkterne skal sikre, af alle beboere i København får mulighed for at sortere deres affald til genanvendelse (plast, papir, metal,pap/karton, glas mm. Det er også for de borgere, som i dag ikke har plads til beholdere til i baggården. Hele indsatsen sker som led i kommunens affalds- og ressourceplan RAP 24, og handler om, at affald ikke er affald, men en ressource som kan anvendes igen.  Du kan læse mere om kommunens arbejde med sorteringspunkter og se, hvordan de tre typer ser ud og fungerer her; https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/klima-og-miljoe/sorteringspunkter-til-affald

Samlet rapport Byvandringer i Indre By om sorteringspunkter og begrønning 18.01.2021

Sorteringspunkter begrønning og lokale opholdssteder på Christianshavn – juni 2021