Forbrug og genbrug – hvad kan vi gøre ved det?

Miljøpunktet har samarbejdet med tre studerende om deres speciale om at fremme genbrug, herunder lokal bogerinddragelse. De vil gerne give os et indblik i en deres analysearbejde af problemstillinger i den nuværende byttekultur i Indre By. De vil med bachelorprojektet gerne skabe løsninger sammen med borgerne, der giver et mere positivt byttemiljø. Med Miljøpunktets stærke erfaringsbaserede indsigter ser de, at vores perspektiver kan bidrage til en god forståelse for, hvad der kan gøre byttegenbrug mere værdifuldt.

Speciale: Narrativer om Genbrug

Præsentation af specialet ‘Narrativer om Genbrug’

Affaldskortlægning – kortlægning af affaldsmængderne i Københavns Kommune 2019

Husholdningsaffald (erhverv, fraktioner og mængder) i Københavns Kommune 2020-2021

Vedlagte notat omhandler dels opsamlingen på indsats 1.2.3. i årsplan 2022 om forbrug, affaldsproduktion og tiltag til at fremme genbrug og mere bæredygtighed. Miljøpunktet har samarbejdet med tre studerende om både problemstilling ift. sammenhæng mellem forbrug og affaldsproduktion, men også en anderledes tilgang til, hvad vi kan gøre ved det.

Notatet indeholder en ultra kort opsamling på vores undersøgelser af dels Københavns Kommunes seneste statistik for affaldsfraktioner og mængder fra private og erhverv, dels anbefalingerne fra de studerende ift. kommunikation og formidling, som kan få flere til at genbruge. Notatet peger på de videre indsatser med genbrug og ressourcer i 2023-2024.

Orientering til LU om genbrug, forbrug og ressourcer 2022 (studieprojekt)

Bilag til orienteringssag til LU om mulige sammenhænge mellem forbrug, varelevering og affaldsproduktionen