Mere sundhed, mindre støj i byen

Livet i Indre By og på Christianshavn byder på mange oplevelser, nærhed og et fantastisk kulturliv. Alt ligger inden for kort afstand.

De mange arrangementer, nattelivet, biltrafik, levering af varer til butikker og private, afhentning af affald fra både erhverv og private er alle kilder til støj.

Miljøpunktet sætter fokus på de mange støjkilder, som findes i vores by. Bliver vi alle bevidste om effekten af støj og hvad det gør ved vores sundhed, kan vi sammen gøre noget ved det. Vi sætter også fokus på at vi får bevaret vores åndehuller og steder med ro og stilhed.

Foto: Søren Rud.