14.01 Sharing CopenhagenSharing Copenhagen

Den 22. januar 2014 deltog Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i indvielsen af European Green Capital. Fra mørkets frembrud skulle Købehavns centrum forvandles til en “fælles skriftestol”, hvor musik og meddelelser, skrevet med lys, skulle bringe byens borgere sammen om tanker, ønsker og udfordringer i en spektakulær manifestation. På billedet ses lys som Miljøpunktet opstillede på Nytorv.

Workshop om affald som ressource – Tryl med dit affald14.01 Workshop om affald 01

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn afholdt i uge 3 workshoppen “Trash er guld -Tryl med dit affald”. Formålet med workshoppen var primært at skabe opmærksomhed omkring affald som ressource. I ugen samlede workshopdeltagerne møbler, porcelæn og glas fra genbrugsstationer. Disse gav sammen med tøj, tasker, sko og andre småting fra Miljøpunktets sidste loppemarked rig mulighed for deltagerne til at skabe nye produkter. Til workshoppen gav centerleder Anne-Mette Wehmüller en kort beskrivelse af Miljøpunktet, hvilke projekter vi er involverede i og årsplanen. Derefter introducerede produktdesigner Richard Edwards designprocessen. I løbet af ugen var der oplæg ved Jens Borregaard, Projektleder Center for Affald og Genbrug, om forholdene ved implementeringen af Ressource- og Affaldsplanen 2018 med særlig fokus på kildesortering i de små gårde i Indre By og Christianshavn. Oplægget startede en livlig debat og deltagerne kom med forslag til, hvordan problemerne kunne løses.

Designforslag til affaldscontainere i Indre By

I forlængelse af oplægget fra projektlederen fra Center for Affald og Genbrug, Jens Borregaard arbejder Miljøpunkt Indre By-Christianshavn på designforslag til affaldscontainere, der også passer ind i de små gårde i Indre By. Udarbejdelsen af designforslagene varetages af designer Richard Evans.

Eurovision 2014 og grønne byrum

14.01 Eurovision 2014Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har afholdt et møde med arrangørerne bag Eurovision Song Contest 2014, der skal afholdes i København. I forbindelse med Eurovison Fan Mile deltager Miljøpunktet, som led i et eksternt projekt, med et midlertidigt grønt byrum, som kan danne rammer om miljøaktiviteter for hele familien i indre by. Der vil være tale om lokalt forankrede projekter.