Forslag til plantning af nye bytræer

Miljøpunktet vil i løbet af marts måned gen- tage succesen fra sidste forår, hvor der på Christianshavn blev afholdt en gåtur for bydelens borgere. Her havde de muligheden for at komme med forslag til steder i deres nabolag, som trænger til ny beplantning og et grønt pust. Lige nu forbereder Ivan, som vil være tilknyttet Miljøpunktet i et praktikforløb frem til medio april, og projektmedarbejder Sabine turen, der i år vil finde sted i Indre by. Dato for turen vil blive oplyst snarligt. Som opfølgning på de to gåture, vil alle de indsamlede forslag fra borgerene sammen med Miljøpunktets egne forslag til ny beplantning, blive samlet i en rapport til Københavns Kommune.

Forberedelse_1

 

Besøg af fire amerikanske ingeniørstuderende

Fra d. 15 marts til primo maj, vil Miljøpunktet få besøg af en gruppe på fire ingeniørstuderende fra WPI, Worcester Polytechnical Institute, Massachusetts. De skal, som afslutning på deres bacheloruddannelse, udarbejde en opgave. Projektet, som de skal arbejde med, vil have titlen Improving  traffic diversion and air quality in the heart of Copenhagen.

WPI har samarbejdet med danske institutioner de sidste 18 år. Sidste år havde de et samarbejde med Miljøpunkterne på Nørrebro, Østerbro og Amager, og i 2012 blev der lavet et projekt om Ladegårdsåen hos MP Nørrebro. En del af arbejdet for de studerende vil dække den sociologiske dimension, dvs. der skal laves interviewarbejde, tages kontakt med borgere o.l.

 

Nyhedsbrev

 

Netværksmøde om kompostering

Efter vinteren er der igen begyndt at komme gang i netværksgrupperne. Vi starter med kompostgruppen, hvor der i uge 10, tirsdag d. 3 marts, fra 16.30 – 18.30 afholdes en mini konference hos Miljøpunktet. Her vil der være oplæg samt mulighed for at dele viden og erfaringer og samtidig skabe nye netværk. Har du lyst til at holde et kort oplæg om dit eget kompostprojekt, er det også muligt. Miljøpunktet byder på en forfriskning.

Tilmelding er nødvendig på   kontakt@a21.dk

 

nyhedsbrev_1

 

Sorter din by

Er et samarbejde mellem Miljøpunktet og Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning. Formålet er at sætte fokus på skraldesorteringen i Indre By, gennem et borgerinddragende pilotprojekt i Kartoffelrækkerne, hvor over tusinde beboere dagligt oplever store udfordringer med skraldesorteringen. Teknik og Miljøforvaltningen har ved et møde d 11 februar, meldt ud at de er parate til at se nærmere på det konkrete område.

Vi vil diskutere og implementere nye løsninger, såsom at etablere skraldeløsninger for udvalgte typer affald i det offentlige rum, en slags miljøstation. Konkret arbejdes der frem imod en reel løsning, der kan implementeres i løbet af 2015.

Fra Miljøpunktet deltager projektleder Cecilie Krawack og fra Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning Jens Borregaard. Projektet løber i den første periode fra 10. februar til 10. april.

 

nyhedsbrev_2

Røde cirkler illustrerer ejendomme uden affaldssortering. i Kartoffelrækkerne.

 

Download nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev januar-februar