Nyhedsbrev april 2015

Gårdvandring på Christianshavn

Miljøpunkt Indre by – Christianshavn ønsker at gentage sidste års gårdvandringer. Torsdag d. 7. maj kl. 16.30 mødes vi på hjørnet af Prinsessegade og Bodenhoffs Plads. Herefter går turen rundt til flere af Christianshavns charmerende baggårde. I år vil der være fokus på bl.a. kompostering i byen og brugen af træer og facadebeplantninger i baggårde. Turen varer to timer. Mød op og bliv inspireret til at begrønne din egen baggård.

Tilmelding skal ske til kontakt@a21.dk eller tlf. 33932121.

 

P1010213

Flere by-træer i København

D. 24 marts afholdt Miljøpunktet Gåtur for flere by-træer i området omkring Borgergade. Formålet med turen var at nå ud til borgerne og høre deres ideer og forslag til hvor der, i deres lokalområde, kan plantes mere grønt. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med engagerede borgere og vi fik mange spændende forslag til mere grønt med os hjem. Denne gåtur blev afholdt som et led i Miljøpunktets mål om at støtte op om Københavns Kommunes kampagne 100.000 træer – København slår rødder. Der er tidligere, i foråret 2014, afholdt to andre grønne gåture med samme formål.

Miljøpunktet har i en rapport samlet borgernes forslag. Rapporten er ment som inspiration til Københavns Kommune. Man vil kunne læse beskrivelser af forslagene fra forskellige bydele hhv.

  • Christianshavn.
  • Langs kanalerne og på Slotsholmen.
  • Indre by.
  • Området omkring Borgergade.

I forbindelse med færdiggørelsen af rapporten, blev der d. 15. april bragt en fin omtale i CityAvisen. Artiklen kan rekvireres via linket: http://minby.dk/city-avisen/borgerne-har-et-stort-oenske-om-flere-lokale-traeer/

Gåtur i Borgergade kvarteret_5

Sortér din by

Projekt Sortér din by, affaldssortering i Kartoffelrækkerne, er nået et skridt videre mod en løsning, af de specielle udfordringer i netop dette område.  

Teknik og Miljøforvaltningen, lokale borgere og skraldemænd har aftalt et møde for at undersøge de praktiske løsninger for farligt affald og elektronik i Kartoffelrækkerne. Bla. testkører skraldemændene en rute i Kartoffelrækkerne og der drøftes de forskellige udfordringer der opstår. Derudover drøftes der videre om mulighederne for skraldesortering af metal, hård plast samt fjernelse af de overflødige papcontainere i hver gade.

Nyt fra de amerikanske studerende

De fire amerikanske ingeniørstuderende har nu været hos Miljøpunktet i lidt over en måned og har arbejdet flittigt på deres projekt om trafikken og luftkvaliteten i Indre by. Mandag d. 4. maj vil de, i lokaler hos Miljøpunkt Amager, fremlægge de foreløbige resultater.